Ngày 24/2/2017: Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho

1502

I Cô-rinh-tô 1:4-9

4 Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5 vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6 như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. 7 Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8 Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
 

Câu gốc: “…vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em” (câu 5-6).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những ơn cụ thể nào mà Sứ đồ Phao-lô nêu ra để tạ ơn Chúa (câu 5)? Từ “dư dật” có ý nghĩa gì? Bạn có đang trải nghiệm sự “dư dật về mọi điều ban cho” hay không? Và bạn sử dụng những ơn Chúa ban cho ra sao?

 

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng không phải vì xứng đáng nên các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận được sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Nhưng bởi “trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4), nghĩa là trong mối liên hệ với Đấng Christ, họ nhận được “dư dật về mọi điều ban cho.” Ông đã đề cập hai ân tứ cụ thể trong những điều mà ông nhận thấy họ được Chúa ban cho dư dật: lời nói khôn ngoan, và tri thức (câu 5). Ông không nói rằng họ được ban cho dư dật về một điều hay một vài điều, bèn là “dư dật về mọi điều” và “chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7). Một khía cạnh khác, ông muốn nhắc cho họ nhớ rằng tất cả những ân tứ thuộc linh cùng khả năng đều đến bởi Đức Chúa Trời. Và khi ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ họ không hề thiếu thốn nhưng được làm cho phong phú, giàu có hơn về mọi sự, tiêu biểu là lời nói khôn ngoan và tri thức. Đây là một trong những điều các tín hữu tại Cô-rinh-tô rất yêu thích. Cụ thể, tại trong Hội Thánh có một nhóm người ủng hộ ông A-bô-lô, vì họ yêu thích tài nói giỏi của ông (Công Vụ 18:24).

 

Lời nói khôn ngoan và sự hiểu biết được Sứ đồ Phao-lô liệt kê vào trong danh sách những ơn ban từ Chúa, không phải là lời nói khôn ngoan và sự hiểu biết về tri thức của thế gian mà là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và lời nói khôn ngoan để làm chứng về Đấng Christ của sự sống. Bởi vì những điều này đến bởi Đức Chúa Trời, cho nên con dân Chúa có bổn phận phải sử dụng cho sự ích lợi, gây dựng Hội Thánh và làm vinh hiển Danh Ngài. Tuy nhiên, nan đề lớn của Hội Thánh Cô-rinh-tô là chia rẽ, thiếu yêu thương. Phải chăng Sứ đồ Phao-lô muốn những tín hữu phải nhìn lại thái độ của mình trong việc nhận lãnh và sử dụng những ân tứ thuộc linh?

 

Đức Chúa Trời vui lòng ban cho con cái của Ngài “dư dật về mọi điều” và Ngài muốn chúng ta sử dụng những ơn đó để gây dựng anh chị em và Hội Thánh. Một trong những thước đo quan trọng để chúng ta có thể thẩm định cách mình sử dụng những ân tứ thuộc linh Chúa ban chính là sự yêu thương, hiệp nhất trong Hội Thánh. Chúng ta đã có thái độ và sử dụng những ơn ban từ Chúa như thế nào?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài vì trong Chúa Giê-xu con được nhận sự ban cho dư dật. Xin giúp con luôn ý thức sử dụng những ân tứ thuộc linh Chúa ban để góp phần gây dựng Hội Thánh và anh chị em trong gia đình đức tin.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 12.

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Chi Hội Trong Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoNgày 25/2/2017: Đấng Làm Cho Lớn Lên