Ngày 22/5/2016: Gieo Gì Gặt Nấy

764

Thi Thiên 140:9-13

“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi Thiên này cho thấy kết quả của người công chính và của người ác ra sao? Bạn có nên trả thù không? Tại sao? Bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất và đã đáp ứng như thế nào?

 

Phân đoạn cuối của Thi Thiên 140 cho thấy một nguyên tắc không hề thay đổi của Đức Chúa Trời là: “Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Người ác nghĩ rằng chúng sẽ chiến thắng và hủy diệt người công chính, nhưng thật ra chúng đang gây đau đớn cho chính bản thân. Cơn hoạn nạn chúng gây ra cho người công chính sẽ đổ lại lên đầu chúng mà thôi. Vua Đa-vít cầu nguyện với Chúa: “Nguyện sự gian ác của kẻ nói xấu con đổ lại trên đầu chúng” (câu 9 BTTHĐ). Hậu quả công việc của người ác là “bị quăng vào lò lửa, trong nước sâu” (câu 10). Tai họa sẽ đuổi theo để tiêu diệt người ác (câu 11). Con đường người ác rồi bị diệt vong.

 

Phần kết thúc Thi Thiên này bày tỏ đức tin vững vàng nơi Chúa là Đấng ban cho người công chính bông trái sự sống. Đôi khi người công chính bị người đời chê bai, gặp khổ nạn không ai bênh vực. Họ là người đã thiếu thốn lại còn bị người ác áp bức. Nhưng kết quả cuối cùng họ nhận được là ở trước mặt Chúa trong sự cảm tạ Danh Ngài vì Chúa là Đấng bênh vực, giải cứu và ban phước (câu 11-12). Vua Đa-vít đã trải nghiệm về sự thành tín của Chúa. Đức Chúa Trời luôn ban ơn cho ông. Chúa đã giải cứu ông, đánh bại kẻ thù của ông. Chúa đã ban phước cho ông trở nên một vị vua lớn và qua dòng dõi ông, Chúa Cứu Thế đã vào thế gian. Vua Đa-vít viết: “Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi” (Thi Thiên 138:8). Ông trở nên vị vua vĩ đại của dân tộc Israel vì Chúa ở cùng ông.

 

Chúa là Đấng công minh vì hễ ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Nhưng con cái Chúa cần nhớ rằng Chúa không muốn chúng ta lấy ác trả ác. Lời Chúa phán: “Chớ lấy ác trả ác cho ai” (Rô-ma 12:17) vì Chúa là Đấng phán xét, không phải chúng ta. Châm Ngôn 25:21-22 dạy: “Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; Nếu có khát, hãy cho nó uống… Và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con.” Hơn thế nữa, Chúa muốn chúng ta phải đối xử tử tế và yêu thương họ. Chúa phán: “Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành” (I Phi-e-rơ 3:9). Hãy đầu phục Chúa và vâng lời Ngài, Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi khó khăn, ban phước cho bạn và bạn cũng sẽ thỏa lòng như Vua Đa-vít vậy.

 

Bạn hứa nguyện gì với Chúa sau khi học Thi Thiên 140?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự yếu đức tin của con. Xin cho con luôn vững tin vào sự công minh và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho con luôn “ở trước mặt Chúa” muôn đời.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 19.

Bài trướcNgày 21/5/2016: Tự Do hay Nô Lệ
Bài tiếp theoThanh Niên Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng Thông Công “Phục Hưng”.