Ngày 22/4/2016: Điều Kiện Để Biết Đức Chúa Cha

641

Giăng 8:12-20

“Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa” (câu 19).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si bắt bẻ Chúa Giê-xu ra sao? Những lời giải thích của Chúa cho họ biết về Cha là Đức Chúa Trời ra sao? Lời Chúa Giê-xu phán trong câu 19 nhắc chúng ta điều gì? Nếu phải giới thiệu về Chúa Giê-xu cách ngắn gọn, bạn sẽ giới thiệu thế nào?

 

Sau khi Chúa Giê-xu tuyên bố “Ta là sự sáng của thế gian…” thì người Pha-ri-si bắt bẻ rằng Ngài tự làm chứng cho mình thì không có giá trị. Qua những lời giải thích của Chúa, Ngài đã khéo léo giới thiệu cho mọi người trong Đền Thờ biết Cha là Đức Chúa Trời để họ tin và thờ phượng cách đúng đắn. Câu 15-16, Chúa nói họ xét đoán theo xác thịt, nhưng Chúa không xét đoán như vậy. Ngài đến thế gian để đem tình yêu cho nhân loại, nhưng khi Chúa xét đoán thì đúng với chân lý vì Cha ở cùng Ngài. Câu 17-18 Chúa khẳng định Cha là Đấng sai Ngài đến đã làm chứng cho những lời Ngài nói là đúng. Câu 19 cho thấy họ nghe nhưng lại hiểu chưa đúng, họ thắc mắc “Cha của Thầy ở đâu” vì họ nghĩ đến cha về phần xác, còn Chúa Giê-xu nói đến Cha Thiên Thượng là Đức Chúa Trời; Chúa khẳng định ai muốn biết Đức Chúa Trời thì phải biết Chúa Giê-xu; ai chối bỏ Chúa Giê-xu thì cũng không bao giờ biết Đức Chúa Trời được.

 

Người Do Thái là dân Chúa chọn để qua đó Chúa Giê-xu giáng thế nhưng đáng buồn là cho đến nay họ vẫn không biết Ngài, dù họ tự cho mình biết Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn chưa biết cách đúng đắn. Khi nhìn lại dân tộc mình có lòng thờ bàn Thiên trước ngõ; vẫn cầu nguyện lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm; khi lâm nguy vẫn biết kêu Trời… nhưng vì không biết Chúa Giê-xu nên niềm tin vẫn còn sai lạc. Và nhìn lại chính mình, có khi nào chúng ta đi nhà thờ nhưng lại không biết rõ ràng về Chúa Giê-xu, không thể nào làm chứng về Chúa rõ ràng cho người khác chăng? Đọc và học Kinh Thánh cách hời hợt nên không biết Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giê-xu (Giăng 5:39), vì vậy niềm tin của chúng ta cũng chẳng khác nào niềm tin của những người Pha-ri-si ngày trước! Lời Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa” nhắc nhở chúng ta cần gắn bó với Lời Chúa nhiều hơn, học biết về Chúa Giê-xu đầy đủ hơn. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời để tin và sống cách đúng đắn mà thôi.

 

Có điều nào bạn cần xét mình qua bài học này không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì lâu nay con hời hợt với Lời Chúa. Xin cho con siêng năng đọc và học Kinh Thánh để mỗi ngày con biết Chúa nhiều hơn, chẳng những con nhận biết Đức Chúa Cha qua Chúa Giê-xu mà con còn có thể giới thiệu Chúa rõ ràng cho người khác nữa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 15.

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh An Lạc Tây
Bài tiếp theoNgày 23/4/2016: Điều Quan Trọng Nhất