Ngày 20/9/2016: Chiên của Chúa

955

Giăng 10: 22-30

22 Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông; 23 Đức Chúa Jêsus đi dạo trong đền thờ, dưới hiên cửa Sa-lô-môn. 24 Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. 25 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. 26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.
 

Câu gốc: “Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (câu 27-28).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Câu trả lời của Chúa trong câu 25-26 cho thấy Chúa biết ý đồ của những người hỏi Chúa là gì? Chúa Giê-xu cho biết chiên của Chúa có những đặc điểm gì và nhận được những sự ban cho nào từ nơi Chúa? Bạn có biết chắc mình là chiên của Chúa không? Tại sao?

 

Để trả lời cho câu hỏi dưới hiên cửa Sa-lô-môn của những người Giu-đa, Chúa Giê-xu đã nói những việc Ngài nhân Danh Cha mà làm đều đã làm chứng cách rõ ràng Chúa là ai rồi, nhưng sở dĩ họ vẫn hỏi vì muốn gài bẫy Chúa, buộc Ngài trả lời công khai giữa mọi người để bắt Chúa. Vì vậy, Ngài kết luận “Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của Ta.” Chúa Giê-xu trở lại với hình ảnh người chăn hiền lành mà Chúa đã công bố trước đó. Những người hỏi Chúa không tin Ngài, có nghĩa là họ không phải chiên của Ngài. Rồi Chúa giải thích về chiên của Chúa là thế nào.

 

Chiên của Chúa nghe tiếng Chúa. Giữa cuộc sống phức tạp, chiên của Chúa khao khát nghe tiếng Ngài phán trong Kinh Thánh mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm linh và vâng phục làm theo.

 

Chiên của Chúa được Chúa quen biết. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng ở cùng chiên của Ngài luôn cho đến tận thế, Ngài biết từng nhu cầu của chiên, gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để chiên trưởng thành và ích lợi cho Ngài.

 

Chiên của Chúa theo Chúa. Được gắn bó với Chúa và Lời Chúa, lại được bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Chiên của Chúa quyết theo Chúa không rời.

 

Chiên của Chúa được Chúa ban cho sự sống đời đời, và không bị hư mất. Vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta rồi, nên chiên của Chúa không bị hư mất do hậu quả của tội lỗi, nhưng được Chúa ban cho sự sống đời đời phước hạnh.

 

Chiên của Chúa được Ngài bảo vệ, không ai cướp được khỏi tay Chúa. Ma quỷ mạnh và quỷ quyệt nhưng Chúa là Đấng lớn hơn hết, Ngài luôn bảo bọc chiên của Ngài nên không ai có thể cướp chiên khỏi tay Chúa.

 

Chúa phán trong câu 26: “Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của Ta.” Điều kiện để được làm chiên của Chúa là tin nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của đời mình. Và khi đã được làm chiên của Chúa thì phải thể hiện niềm tin của mình bằng hành động cụ thể. Đó là sốt sắng đọc, học Lời Chúa mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa phán dạy; phải khiêm cung bước đi theo Chúa trọn vẹn chứ không phải đi trước rồi kéo Chúa theo mình. Phước hạnh sẽ tuôn tràn khi chúng ta được làm chiên của Chúa. Bạn có kinh nghiệm được phước Chúa ban khi làm chiên của Ngài không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì con được làm chiên của Ngài. Xin cho con luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa, bước đi theo Ngài mỗi ngày. Xin Chúa dẫn dắt con. Con xin thuận phục Ngài luôn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 23.

 

Bài trướcCảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HTTL Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoTruyền Giảng Trung Thu Tại HTTL Cây Trường – Tỉnh Bình Dương