Ngày 20/5/2017: Hình Phạt cho Người Không Ăn Năn

732

Giê-rê-mi 4:5-18

5 Hãy rao ra trong Giu-đa; hãy truyền trong Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy thổi kèn trong đất. Hãy kêu lớn tiếng rằng: Khá nhóm nhau lại và đi vào các thành bền vững. 6 Khá dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn. 7 Sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình, đặng làm cho đất ngươi ra hoang vu; các thành ngươi trở nên gò đống, và không có người ở. 8 Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. 9 Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, vua và các quan trưởng sửng sốt trong lòng; các thầy tế lễ bỡ ngỡ, các kẻ tiên tri lấy làm lạ.
10 Bấy giờ tôi nói: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Thật Ngài đã phỉnh dân nầy và Giê-ru-sa-lem lắm, mà nói rằng: Các ngươi sẽ được bình an! Nhưng lưỡi gươm đã thấu đến sự sống.
11 Trong thời đó, sẽ nói cùng dân nầy và Giê-ru-sa-lem rằng: Gió nóng đến từ các gò trọi nơi đồng vắng, thổi trên con gái dân ta, nhưng chẳng dùng để dê lúa được, và cũng chẳng làm cho sạch được. 12 Lại có gió lớn hơn nữa vì ta mà đến. Nay ta sẽ rao sự đoán xét nghịch cùng chúng nó.
13 Nầy, nó sẽ lên như một đám mây, xe cộ nó dường cơn gió lốc, ngựa nó lẹ như chim ưng. Khốn cho chúng ta, vì bị hủy diệt! 14 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? 15 Vì có tiếng đến từ đất Đan, từ gò Ép-ra-im, rao truyền tai vạ. 16 Hãy báo cho các nước! Hãy rao cho Giê-ru-sa-lem rằng: Kẻ vây hãm từ phương xa mà đến, và kêu la nghịch cùng các thành Giu-đa. 17 Chúng nó vây Giê-ru-sa-lem như kẻ giữ ruộng; vì thành ấy đã nổi loạn nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 18 Đó là những sự mà đường lối và việc làm của ngươi đã chuốc lấy cho ngươi; đó là sự gian ác ngươi! Thật, sự ấy là cay đắng, thấu đến trong lòng ngươi.
 

 

Câu gốc: “Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu” (câu 8).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả hình phạt rất khủng khiếp sắp sửa giáng trên dân Chúa? Thái độ của những nhà lãnh đạo thuộc linh và lãnh đạo đất nước ra sao khi được chứng kiến hình phạt này? Một lần nữa, câu 18 cho biết nguyên nhân nào dẫn đến những điều kinh khiếp mà họ phải đón nhận?

 

Bắt đầu câu 5, chúng ta thấy những lời cấp báo dành cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về những điều kinh khiếp họ phải đón nhận. Đó là sự tấn công từ phương Bắc (câu 6), dù rằng qua câu này chúng ta không biết được nước nào tấn công Giu-đa nhưng chúng ta được cho biết mức độ nguy cấp và kinh khiếp của tai họa này. Những cụm từ “tai nạn lớn, sự hư hại lớn, gió lớn hơn nữa…” cho thấy mức độ nguy hiểm mà dân Chúa đang đối diện là vô cùng lớn. Tiếp theo, là lời cảnh báo tai nạn đang rất gần kề, với những hình ảnh được mô tả như “sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình”, cho thấy tai họa đang bắt đầu chứ không còn là sự cảnh báo của những điều sắp xảy ra. Tai nạn gần kề đến nỗi Tiên tri Giê-rê-mi so sánh với hình ảnh của một người canh giữ ruộng lúa. Quân thù đang vây hãm sát họ từ bốn phía, không còn đường nào để thoát thân. Ngoại trừ một điều duy nhất có thể cứu họ, đó là “hãy làm sạch hết điều ác trong lòng” (câu 14). Trước kia, những lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đất nước đã đồng lòng phạm tội với Đức Chúa Trời mà không hề nghĩ đến hậu quả. Giờ đây, khi thấy những hình phạt Đức Chúa Trời đem đến, thì họ hết sức kinh khiếp, hoảng sợ. Chính sự gian ác trong đường lối và việc làm của tuyển dân đã đưa họ đến tình cảnh bi đát như vậy (câu 18).

 

Dường như đây là căn bệnh chung của nhân loại, đang khi đắm chìm trong tội lỗi, không ai chịu nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu. Họ phớt lờ những lời cảnh báo, và có vô vàn lý do để ngụy biện cho hành động sai trật của mình. Bài học hôm nay nhắc nhở rằng, nếu như trước khi hành động một việc gì mà mỗi người chịu ngồi nghĩ đến cái giá phải trả một cách nghiêm túc, thì có lẽ tội lỗi sẽ không tràn lan trên thế gian và đem đến cho con người những hậu quả chua xót. Đừng để đến khi đối diện với hình phạt thì mới hoảng sợ và ăn năn tội lỗi. Những hình phạt được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh trên thật khủng khiếp, nhưng chẳng đáng so sánh với hình phạt trong ngày chung cuộc.

 

Bạn có quyết định nào trong hiện tại để tránh được hình phạt trong tương lai?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Nhân Từ! Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Ngài ban để con ăn năn tội lỗi, được giải cứu khỏi hình phạt kinh khiếp. Xin giúp con sốt sắng rao truyền Phúc Âm để nhiều người được thoát khỏi hình phạt đời đời trong ngày Chúa trở lại.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 11.

 

Bài trướcĐồng Tháp: Bồi Dưỡng Linh Vụ Và Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật – Kỷ Luật
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Thành Phố Cần Thơ Năm 2017