Ngày 18/6/2017: Dù Con Không Hiểu Hết

888

 

Gióp 8:1-7

1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:
2 Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ,
Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?
3 Đức Chúa Trời há thiên đoán ư?
Đấng Toàn năng há trái phép công bình sao?
4 Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài,
Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác chúng nó.
5 Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,
Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng,
6 Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng,
Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,
Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh.
7 Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn,
Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.
Câu gốc: Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn? Ông khuyên bạn mình như thế nào? Ông Binh-đát phạm những sai lầm gì khi khuyên bạn? Bạn phản ứng thế nào khi hoạn nạn xảy ra cho bạn, gia đình, Hội Thánh mà bạn không biết rõ nguyên nhân?

 

Ông Binh-đát bày tỏ mạnh mẽ định luật bất biến là Đức Chúa Trời luôn công bình trong phần đầu câu trả lời của ông với ông Gióp. Ông giận vì lời than thân, trách phận của ông Gióp như “gió bão” với uy lực mạnh mẽ làm cho lòng trông cậy vào sự công bình nơi Đức Chúa Trời của nhiều người phải bị ngã đổ. Ông nhấn mạnh về sự công bình của Chúa bằng câu hỏi: “Đấng toàn năng há trái phép công bình sao?” (câu 3) để đổ tội cho các con của ông Gióp cũng như chính ông Gióp phạm tội nên bị Chúa phạt (câu 4-6).

 

Sau khi ông Binh-đát bênh vực sự công bình của Đức Chúa Trời (câu 2-4), ông chỉ cho bạn mình phương cách được sự tha thứ là phải ăn năn tội. Ông khuyên ông Gióp “tìm kiếm Đức Chúa Trời” (câu 4), “cầu khẩn Chúa” (câu 5), sống “thanh sạch và ngay thẳng”“làm sự công bình” (câu 6). Ông Binh-đát tin rằng khi ông Gióp tìm cầu Chúa, Chúa sẽ tha tội và phục hồi đời sống của ông, làm cho ông trở lại hưng thịnh (câu 6-7).

 

Bài trướcNgày 17/6/2017: Là Gió hay Lửa?
Bài tiếp theoNgày 19/6/2017: Gieo Gì Gặt Nấy