Ngày 17/3/2017: Ba Anh Em Phục Vụ Chúa

764

 

Giăng 12:1-3

“Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa đến Bê-tha-ni, thì ba anh em ông La-xa-rơ làm gì để đón tiếp Ngài? Mỗi người đã phục vụ Chúa như thế nào? Theo bạn, trong ba anh em, ai phục vụ Chúa nhiều hơn? Chúng ta rút ra bài học nào từ sự phục vụ Chúa của ba anh em ông La-xa-rơ?

 

Từ chương 12, Sứ đồ Giăng ký thuật lại tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu trên đất, khởi đầu bằng việc Chúa trở lại thành Giê-ru-sa-lem và ở lại tại thành Bê-tha-ni, cách Đền thờ khoảng chừng 3 cây số. Tại đây, gia đình ông La-xa-rơ đãi tiệc Chúa và cả ba anh em đều hiện diện để phục vụ Ngài, mỗi người một công việc khác nhau. Anh cả La-xa-rơ, người vừa được Chúa Giê-xu gọi sống lại sau khi chết nằm trong phần mộ bốn ngày, ngồi chung bàn với Chúa. Kinh Thánh không ghi lại ông La-ra-rơ nói gì hay làm gì, nhưng chỉ với sự hiện diện của ông trước mặt mọi người cũng là một lời chứng tuyệt vời cho mọi người rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là Đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Cô Ma-thê, với khả năng và ân tứ của mình, lo nấu nướng phục vụ Chúa và mọi người. Cô Ma-ri thì yên lặng lấy một cân dầu cam tùng hương quý loại thật, trị giá 300 đơ-ni-ê, tức có giá bằng một năm tiền lương của một người lao động, quỳ xuống xức chân Chúa rồi lấy tóc mình mà lau. Mùi thơm tỏa khắp cả nhà. Ba anh em, mỗi người một tính cách, mỗi người đều tận tâm phục vụ Chúa tùy theo ân tứ của mình. Sự phục vụ Chúa quan trọng ở tấm lòng chứ không phải ở công việc, vì thế cả ba người đều được Kinh Thánh ghi lại một cách trang trọng như nhau.

 

Nhiều khi chúng ta hiểu sai về tinh thần phục vụ Chúa nên đã phân chia thứ bậc cao thấp, việc lớn việc bé, việc chính việc phụ trong công tác phục vụ Chúa, dẫn đến có sự phân biệt đối xử khác nhau tùy thứ bậc cao thấp theo tiêu chuẩn của con người. Tuy nhiên, bài học hôm nay cho chúng ta biết một chân lý quan trọng trong sự phục vụ Chúa. Trong mắt Đức Chúa Trời, người phục vụ Chúa ở nhà bếp cũng quan trọng như người phục vụ Chúa trên tòa giảng. Người làm công việc Chúa công khai cũng được Chúa ghi nhận như người phục vụ Chúa âm thầm không ai biết. Người lo làm ăn chân chính để kiếm tiền dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa cũng quan trọng như người bỏ công sức, trí tuệ nghiên cứu Kinh Thánh để chia sẻ cho hội chúng. Người lau sạch những băng ghế trong nhà thờ cũng quan trọng không kém giáo viên trường Chúa nhật… Con người hay nhìn bề ngoài nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng. Mỗi người hãy tận tâm phục vụ Chúa tùy theo ân tứ Chúa ban cho.

Bạn có đang phục vụ Chúa hết lòng bằng ân tứ Chúa cho bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu con và cho con có cơ hội phục vụ Ngài. Xin cho con không nhìn nhau theo cách con người nhưng cứ nhìn lên Chúa để tận tâm phục vụ Ngài theo ơn Chúa ban cho con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 16.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Sinh Viên LÂM HỒ QUANG QUÝ
Bài tiếp theoNgày 18/3/2017: Dâng Hiến Đích Thực