Ngày 1/5/2016: Thắng Người Ác

635

Thi Thiên 140:1-8

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Người ác làm hại Vua Đa-vít bằng những cách nào? Ông cầu xin điều gì nơi Chúa? Con dân Chúa cần có thái độ ra sao trước những khó khăn? Bạn học được điều gì qua bài học này?

 

Sống giữa thế gian tội lỗi này, con dân Chúa không thể tránh được những người ác, nhiều người phải trả giá cho đời sống Cơ Đốc của mình. Thi Thiên này khích lệ chúng ta tin cậy Chúa. Các nhà thần học cho đây là bài ca Vua Đa-vít làm khi ông nhớ lại khoảng thời gian làm quan trong triều đình Vua Sau-lơ. Vì lòng ganh tị và muốn lấy được lòng Vua Sau-lơ, nhiều người đã đối xử tàn ác với ông Đa-vít. Sự gian ác của họ thể hiện trong tư tưởng (câu 2, 4), trong lời nói (câu 3), và cả trong hành động (câu 4-5). Vua Đa-vít mệt mỏi vì hằng ngày những người ác này “gài bẫy, giăng dây, gương lưới, đặt vòng gai” nhằm tiêu diệt ông.

 

Trong hoàn cảnh khó khăn bao quanh, Vua Đa-vít đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Chính đức tin và sự cầu nguyện là chìa khóa để ông thắng người ác. Ông thưa cùng Chúa: “Ngài là Đức Chúa Trời tôi” (câu 6) là “sức lực về sự cứu rỗi tôi” và là Đấng “che đỡ đầu tôi.” Vua Đa-vít kêu cầu Danh Đức Giê-hô-va nhiều lần (câu 1, 4, 6-8), bày tỏ Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng sáng tạo, có quyền trên vũ trụ này. Trong câu 6, Vua Đa-vít xác nhận Đức Giê-hô-va cũng là Chúa của chính ông khi ông nói “Đức Chúa Trời tôi.” Vì vậy, ông tin chắc rằng Chúa của ông có năng quyền để giúp ông chiến thắng người ác. Bên cạnh đức tin vững vàng đó, ông thiết tha cầu nguyện với Chúa hai điều. Thứ nhất, xin giúp ông khỏi người ác hay khỏi người hung bạo (câu 1,4). Ông biết rằng sức mình không thể thắng người ác, nhưng Chúa là Đấng chiến đấu và cho ông chiến thắng. Thứ hai, ông cầu nguyện cho kẻ thù thất bại, vì nếu người ác chiến thắng, họ càng tự cao và tội ác họ càng tăng lên (câu 8).

 

Bạn có đang trong hoàn cảnh khó khăn như Vua Đa-vít chăng? Gia đình, bà con, bạn bè có gây khó khăn vì bạn không đi cùng đường với họ chăng? Đừng nản chí vì Chúa của chúng ta phán rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” Nên nhớ chúng ta đang sống giữa thế gian, chúng ta không thể sống tách rời với tất cả người ác. Điều quan trọng là chúng ta phải vững vàng trong đức tin, hết lòng nhờ cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ở cùng và giúp chúng ta chiến thắng người ác.

 

Sau khi học xong bài này, bạn có vững tâm trước sự tấn công của những kẻ ác không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho lòng con luôn vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con. Xin cho con biết yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho họ.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 24.

 

Bài trướcNgày 30/4/2016: Không Sạch Mà Sạch!
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa Và Di Dời Nhà Nguyện Điểm Nhóm Lai Uyên – Tỉnh Bình Dương