Ngày 14/5/2017: Tôn Kính Cha Mẹ

1087

Lê-vi Ký 19:1-3

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.
3 Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
 

Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (Ma-thi-ơ 15:4).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bảo ông Môi-se truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên mệnh lệnh nào (câu 3)? Tôn kính khác với tôn thờ như thế nào? Cơ Đốc nhân phải tôn kính cha mẹ như thế nào?

 

Lê-vi Ký chương 19 là Lời Đức Chúa Trời phán cho ông Môi-se với mệnh lệnh phải truyền lại cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. Những lệnh truyền này khai triển phần lớn nội dung của Mười Điều Răn để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên phải có đời sống nên thánh (câu 2) và luôn tôn cao Chúa là Đức Chúa Trời trong mọi sinh hoạt của mình (câu 3b). Câu đầu tiên trong những lệnh truyền này là: “Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta” (câu 3). Điều này cho thấy tôn kính cha mẹ là mệnh lệnh vô cùng quan trọng luôn được Đức Chúa Trời đặt lên hàng đầu, kể cả trong Tân Ước (Ma-thi-ơ 15:4, 19:19; Mác 10:19; Lu-ca 18:20).

 

Lời Chúa dạy trong Lê-vi Ký 19:3 giúp chúng ta phân biệt tôn kính với tôn thờ. Là tạo vật, chúng ta phải tôn thờ chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3), vì Ngài là Đấng tạo dựng và là Đấng Cứu chuộc chúng ta. Còn về ông bà, cha mẹ thì Lời Chúa dạy: “Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình.” Tôn kính cha mẹ đúng đắn là hết lòng bày tỏ lòng hiếu thảo cách trân trọng, chu toàn bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng lúc ông bà, cha mẹ còn sống; kính trọng ông bà, cha mẹ kể cả khi còn sống lẫn khi đã qua đời, không nói hay làm điều gì ô danh người đã khuất. Đó là tôn kính, hiếu kính cha mẹ theo Lời Chúa dạy. Chúa Giê-xu cũng đã lên án những người Pha-ri-si là kẻ giả hình vì họ lợi dụng sự hầu việc Chúa mà tránh né trách nhiệm hiếu kính, cấp dưỡng cho cha mẹ (Ma-thi-ơ 15:4-9).

 

Cơ Đốc nhân “phải tôn kính cha mẹ mình” chứ không phải tôn thờ nên không lập bàn thờ và đốt nhang, cũng không làm đám giỗ vì biết cha mẹ ông bà đã qua đời không thể về ăn được. Khi tin Chúa, chúng ta được Chúa biến đổi thành người mới và Chúa dạy: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình…” (Rô-ma 12:1), vì vậy trong việc tôn kính cha mẹ, chúng ta có thể thay đổi hình thức mới tốt hơn, thay vì làm đám giỗ hoặc kỷ niệm ngày chết là ngày buồn, chúng ta có thể kỷ niệm ngày sinh của ông bà, cha mẹ, là ngày vui. Hoặc gia đình thống nhất chọn một ngày nghỉ nào đó trong năm làm ngày truyền thống gia đình để anh chị em họp mặt tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã qua đời. Như vậy, chúng ta vừa giữ gìn văn hóa của dân tộc, vừa vui vẻ với gia đình, lại vừa đẹp lòng Chúa nữa.

 

Bạn bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ như thế nào trong ngày đặc biệt hôm nay?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tôn kính ông bà, cha mẹ con để chẳng những con chu toàn bổn phận làm con, nhưng qua đó, nhiều người cũng thấy đạo Chúa là tốt lành để họ cũng tìm đến với Ngài nữa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 5.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Truyền Đạo Tình Nguyện Y-BHIM ÊBAN
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ Tại HTTL Tô Hiến Thành