Ngày 12/7/2015: Học Lời Chúa

737

Thi Thiên 119:73-80

“Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn” (câu 80).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả biết gì về chính mình và về Chúa khi học Lời Chúa? Ông cầu xin Chúa điều gì trong câu 80? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người kính sợ Chúa ảnh hưởng đến những người chung quanh?

 

Trong khổ thơ trước (câu 65-72), tác giả nhắc nhở chúng ta Lời Đức Chúa Trời là quý báu vô cùng. Chúng ta phải giữ gìn Lời Chúa, học theo luật lệ Chúa, không những trong nghịch cảnh, mà trọn cả cuộc đời. Trong phân đoạn này, tác giả nói lên tầm quan trọng trong việc học Lời Chúa.

 

Học Lời Chúa để biết mình là ai. Lời Chúa đã soi sáng cho tác giả biết ông là tạo vật của Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên ông và nắn ông nên hình nên dạng (câu 73). Vì thế, ông xin Chúa cho ông “trí hiểu” để học Lời Ngài. Là tạo vật, chúng ta cần cầu xin Đấng Tạo Hóa ban sự khôn sáng và mở trí để chúng ta được sáng suốt khi học Lời Chúa. Chúng ta cần học Kinh Thánh mỗi ngày để biết rõ mình là ai và sống đúng với điều Chúa đặt để cho mình.

 

Học Lời Chúa để biết Chúa như thế nào. Nhờ học Lời Chúa, tác giả biết Chúa là Đấng tạo dựng (câu 73); Đấng công chính và thành tín (câu 75); Đấng nhân từ (câu 76) và thương xót (câu 77). Không chỉ biết nhưng ông còn có nhiều kinh nghiệm với Chúa nữa. Ông sống trong sự công chính của Chúa và dầm thấm trong sự nhân từ, thương xót của Ngài ngay cả trong những lúc khổ nạn, và ông cũng nhận được sự an ủi rất nhiều trong những hoàn cảnh đau buồn. Vì vậy, ông luôn vững tin rằng Chúa đang thử rèn ông và Ngài sẽ đánh bại kẻ thù của ông, đem ông đến chiến thắng để ông cứ trung tín suy ngẫm các giềng mối Chúa (câu 78).

 

Học Lời Chúa để thi hành trọn vẹn các luật lệ Chúa (câu 80). Khi đã biết Lời Chúa, ông xin Chúa giúp ông thực hiện đúng theo Lời Ngài dạy. Kết quả của cuộc đời vâng phục Lời Chúa là được Chúa dùng để đem ánh sáng cho thế gian tăm tối, đem niềm vui cho người khác (câu 74), và làm chứng nhân kết quả cho Chúa (câu 79). Học Lời Chúa đem lại ích lợi cho chính đời sống người học và cũng ảnh hưởng tích cực đến nhiều người chung quanh chúng ta.

 

Bạn đã học và áp dụng Lời Chúa trong đời sống mình thế nào? Cuộc đời bạn có đem lại niềm vui và bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em mình không?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Lời Ngài cho con, nhưng con thường lơ là với Lời Chúa. Xin cho con từ nay sẽ trung tín học và vâng theo Lời Ngài luôn để con nhận được phước từ Chúa và là nhân chứng tốt cho Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 33.

Bài trướcLễ Cảm Tạ Điểm Nhóm Phú Điền, Đồng Nai
Bài tiếp theoBế Giảng Thánh Kinh Hè 2015 Tại Chi Hội Tân Hòa Đông – Đăk Lăk