Ngày 11/10/2016: Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần

971

I Các Vua 19:1-18

1 A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên-tri Ba-anh làm sao. 2 Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề.
3 Vì vậy, Ê-li sợ-hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng-sống mình. Đến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, người để tôi-tớ mình lại đó. 4 Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng-giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng-sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ-phụ tôi.
5 Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng-giêng. Có một thiên-sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn. 6 Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. 7 Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người chỗi dậy, ăn và uống, 8 rồi nhờ sức của lương-thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.
9 Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? 10 Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng-sống tôi. 11 Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. 12 Sau cơn động-đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ.
13 Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao-phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? 14 Người thưa rằng: Tôi rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước của Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng-sống tôi.
15 Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; 16 ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi. 17 Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. 18 Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.
 

Câu gốc: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36b).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Giê-sa-bên nhắn với Tiên tri Ê-li điều gì? Tiên tri Ê-li phản ứng ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao? Chúa chữa trị chứng suy sụp tinh thần của Tiên tri Ê-li bằng cách nào? Chúng ta học được gì về chứng bệnh này?

 

Tiên tri Ê-li vừa đạt được hai thành công lớn: (1) Một mình ông đối đầu và chiến thắng bốn trăm năm mươi tiên tri tà thần Ba-anh tại núi Cạt-mên; (2) Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông cho có mưa lớn sau ba năm dài hạn hán (chương 18). Ông như người anh hùng, tinh thần dâng cao, mong muốn đem cuộc phục hưng cho người Israel (I Các Vua 18:21). Nhưng đột nhiên ông trở nên sợ hãi, chạy trốn Hoàng hậu Giê-sa-bên, chẳng những bà không chịu từ bỏ việc thờ tà thần mà còn hăm dọa giết ông.

 

Ông mất hy vọng và suy sụp tinh thần như một người bị chứng trầm cảm: (a) Tự cô lập, muốn ở riêng một mình (câu 3); (b) buồn chán, không thiết sống (câu 4); (c) mặc cảm tự ti, đánh giá thấp về mình, cho rằng mình đã thất bại (câu 4); (d) không muốn hoạt động, chỉ muốn ngủ nhiều (câu 5, 6); (e) nhận xét bi quan và lệch lạc, cho rằng trong cả xứ Israel chỉ còn một mình ông là trung thành với Chúa (câu 10, 14).

 

Để phục hồi lại tinh thần của Tiên tri Ê-li, Chúa không một lời quở trách ông nhưng Ngài dùng những cách sau: (a) Bồi dưỡng lại thân thể: ăn, uống (câu 5, 6); (b) trò chuyện, đặt câu hỏi để tạo cơ hội cho ông nói ra tâm sự mình, dù lời tâm sự có lệch lạc (câu 9, 13); (c) dùng phương pháp “nghe nhìn”, Chúa dạy ông Ê-li rằng có những lúc Ngài bày tỏ quyền năng qua những phép lạ, qua những hiện tượng siêu nhiên bất thường (gió mạnh, động đất, lửa…), nhưng Chúa cũng thường dùng phương cách nhẹ nhàng, thông thường, trong lặng lẽ để thực thi ý muốn của Ngài (câu 11-12); (d) Chúa giao công tác để ông Ê-li thi hành: Xức dầu cho các ông Ha-xa-ên, Giê-hu, và Ê-li-sê, họ sẽ nối tiếp ông diệt trừ nạn thờ tà thần Ba-anh trong xứ Israel (câu 15-16); (e) Chúa cho ông Ê-li biết ông không đơn độc trong lý tưởng phục vụ Chúa, Ngài còn dành lại trong xứ bảy ngàn người cương quyết không chịu cúi lạy thần Ba-anh (câu 18).

 

Trong đời sống, có những lúc chúng ta gặp khó khăn, thất bại, buồn chán, và thậm chí xuống tinh thần, đó là chuyện bình thường. Có những người còn bị trầm cảm, ngay cả những người rất trưởng thành trong Chúa như ông Gióp (Gióp 3:11), ông Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 20:14). Những lúc tinh thần xuống thấp, chúng ta hãy áp dụng cách Chúa phục hồi Tiên tri Ê-li: (a) Bồi dưỡng thân xác, ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ; (b) tránh sự cô đơn, tìm một số người thân, đáng tin cậy để thổ lộ tâm tình (như Tiên tri Ê-li có Tiên tri Ê-li-sê); (c) tùy theo ân tứ, hoàn cảnh, hãy dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ người khác. Sự phục vụ vô vị lợi đem đến cho chúng ta niềm vui và biết mình có giá trị; (d) trên hết, khi chung quanh dường như đen tối, hãy nhìn lên Cha Thiên Thượng, Ngài vẫn ngồi trên ngôi, không có gì là bất năng đối với Chúa (Sáng Thế Ký 18:14a).

 

Cầu nguyện: Lạy Cha, tạ ơn Cha thành tín vì Ngài không để những thách thức khó khăn nào quá sức con, xin giúp con cứ kiên trì tin cậy Ngài (I Cô-rinh-tô 10:31).

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 4.

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Khu Vực Vĩnh Long – Trà Vinh
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Liên Nghĩa – Tỉnh Lâm Đồng