Ngày 10/8/2016: Phẩm Chất Người Phục Vụ Chúa

938

E-xơ-ra 5:6-17

“Chúng đáp lời như vầy: Chúng tôi vốn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, Chúa tể của trời và đất; chúng tôi đang xây cất lại Đền Thờ, đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Y-sơ-ra-ên lập lên và làm cho hoàn thành” (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Qua bản sao của tờ biểu quan Tổng đốc Tạt-tê-nai tâu lên Vua Đa-ri-út, chúng ta biết gì về những câu trả lời của các trưởng lão? Chúng ta học được điều gì về phẩm chất của người phục vụ Chúa qua những câu trả lời ấy? So với phẩm chất của các trưởng lão, bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì?

 

Câu 6-17 là bản sao của tờ biểu mà quan Tổng đốc Tát-tê-nai tâu lên Vua Đa-ri-út. Qua tờ biểu này chúng ta biết chi tiết về việc ông Tát-tê-nai đến điều tra và những câu trả lời của các trưởng lão với quan Tổng đốc Tát-tê-nai. Và qua nội dung những câu trả lời của các trưởng lão, cho chúng ta thấy một số phẩm chất đáng học tập cho người phục vụ Chúa.

 

Khi được hỏi danh tính của những người lãnh đạo xây cất Đền Thờ Đức Chúa Trời, các trưởng lão, thấy tế lễ và những lãnh đạo trên công trường xây dựng xác định rõ ràng và mạnh mẽ: Chúng tôi là ai, Đức Chúa Trời là ai, và công việc chúng tôi đang làm là gì (câu 11). Người phục vụ Chúa cần nhận biết Đấng mình đang phục vụ là ai? Ngài là Chúa tể của trời đất, vũ trụ, là Đấng chí cao chí đại, còn người phục vụ chỉ là đầy tớ của Ngài mà thôi. Dĩ nhiên khi nhận mình “vốn là đầy tớ” thì người phục vụ không xem mình đang nắm giữ một chức vụ, nhưng nhận biết đó là một nhiệm vụ được chủ giao, và là nhiệm vụ của một nô lệ thấp hèn trước mặt Chúa mà thôi. Tiếp theo, họ xưng nhận tội lỗi của tổ phụ họ đã xúc phạm Đức Chúa Trời và khẳng định đó là nguyên nhân khiến họ bị lưu đày qua Ba-by-lôn (câu 12). Người phục vụ Chúa không tìm cách tránh né những sai lầm, thất bại của mình, không đổ thừa cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho người khác, mà sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm thuộc về mình. Khi nhận thức đúng nguyên nhân thất bại thì mới có cơ hội để ăn năn; và khi biết ăn năn thì mới có thể nhận được sự tha thứ và phục hồi từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ trung thực trình bày sự việc Vua Si-ru trả lại các khí dụng trong Đền Thờ, lập ông Sết-ba-xa làm quan tổng đốc và cho phép dân chúng trở về xây cất Đền Thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Người phục vụ Chúa phải thành thật, không nói thêm, bớt, không nói hai lời, không thổi phồng thành tích nhưng trong mọi sự luôn thấy những gì có được hoặc làm được là do ơn thương xót của Chúa mà thôi.

 

Bạn đang phục vụ Chúa trong lãnh vực nào? Bạn có thật sự hạ mình để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con lên mình kiêu ngạo, tự thấy mình quan trọng hơn người khác. Xin cho con phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em con với tinh thần đầy tớ đúng nghĩa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 29.

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tân Hòa – TP. Buôn Ma Thuột
Bài tiếp theoNgày 11/8/2016: Đấng Không Lệ Thuộc Thời Gian