Ngày 10/5/2016: Trong Sạch trong Ý Tưởng

695

 

Phi-líp 4:8-9

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8)

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để sống trong sạch? Giải thích ý nghĩa sáu điều Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu phải nghĩ đến? Chúng ta áp dụng điều này trong cuộc sống hằng ngày thế nào? Xin ghi ra một điều bạn quyết định từ bỏ để bảo vệ sự trong sạch của tâm trí mình trước mặt Chúa.

 

Chúa biết ý tưởng của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:13; Thi Thiên 139:23-24). Sống trong sạch phải bắt đầu từ sự trong sạch trong tâm trí. Sách Ê-sai 55:7 chép rằng: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng.” Rõ ràng tâm trí xấu dẫn đến hành động xấu. Nếu chúng ta có ý nghĩ thánh khiết, chúng ta sẽ thánh; nếu chúng ta nghĩ dơ bẩn, đời sống của chúng ta cũng như vậy. Chúa Giê-xu phán: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn” (Ma-thi-ơ 15:19-20).

 

Vì vậy, tâm trí của chúng ta cần suy nghĩ những điều gì? Sứ đồ Phao-lô đưa ra sáu phẩm chất đạo đức tiêu biểu diễn tả qua sáu tĩnh từ, sau đó ông tóm lại các phẩm tính này bằng hai danh từ tổng quát. Sáu điều cần suy nghĩ là:

 

(1) Những điều trung thực, không giả tạo, không dối trá. Chúng ta cần suy nghĩ đến những con người, những thái độ, những cử chỉ hoặc hành vi chân thật để bắt chước.

(2) Những điều đáng tôn, đáng kính nể, có phẩm cách. Chúng ta cần suy nghĩ đến những điều cao trọng, đáng tôn, đồng thời tránh xem, tránh nghe, tránh bàn tán những điều tục tĩu, khiếm nhã, làm mất phẩm giá con người.

(3) Những điều công bình. Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình. Chúng ta cần yêu những điều công chính và đứng về phía công nghĩa.

(4) Những điều thanh sạch. Chúng ta cần coi trọng sự liêm chính, gìn giữ tiết hạnh, và thanh sạch trong ý tưởng, lời nói lẫn việc làm.

(5) Những điều đáng yêu chuộng. Những điều tự nó như tỏa ra một hương thơm dễ chịu, dễ mến; ngược lại là những điều ghê rợn, kinh tởm.

(6) Những điều có tiếng tốt. Những điều tử tế, ân cần dễ chinh phục lòng người. Trái ngược là những điều ti tiện, hèn hạ, ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.

 

Những điều trên được Sứ đồ Phao-lô tóm lại bằng hai danh từ: Nhân đức và đáng khen. Điều gì nhân đức và đáng khen, thì chúng ta phải nghĩ đến. “Nhân đức” được dùng cho cả Đức Chúa Trời và con người (I Phi-e-rơ 2:9; II Phi-e-rơ 1:3, 5). Đó là đức hạnh hoặc sự xuất sắc về đạo đức. “Đáng khen” là từ được dùng để chỉ sự ngợi tôn chúc tụng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:6, 12, 14; Phi-líp 1:11). Từ cũng dùng để chỉ những người hoặc hành động được Đức Chúa Trời khen ngợi.

 

Thời đại điện tử ngày nay khiến chúng ta càng phải cẩn trọng và chọn lọc hơn đối với những điều chúng ta thu nhận vào. Điều gì không nên đọc, nhạc nào không nên nghe, phim nào cần tránh… Thay vào đó, tâm trí của chúng ta cần phải được làm đầy bởi Lời Chúa và các mỹ đức của Ngài. Không những vậy, những bậc cha mẹ cũng có trách nhiệm kiểm soát và gìn giữ tâm trí của con cái mình. Chính chúng ta phải nhận biết đâu là “xấu, bất khiết,” đâu là điều “nhân đức, đáng khen” để dạy dỗ con cái của mình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhất quyết sống trong sạch bằng cách quyết tâm kiểm soát những điều con thu nhận vào và hết sức làm đầy tâm trí của con bằng Lời của Chúa và những điều nhân đức đáng khen của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 3-4.

 

 

Bài trướcHT Tân Hiệp: Thi Công Cầu Bến Bờ Sông Tại Trạm Y Tế Xã Thạnh Đông
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi 2016