Năm Mới, Linh Trình Mới

1767

Năm mới đến nghe lòng rộn rã

Thoảng hương xuân sưởi ấm tình ta.

Xuân thân ái trong niềm tin kính,

Xuân gợi tình yêu Chúa thiết tha.

 

Năm mới đến cho lòng phấn khởi,

Ngắm hoa xuân cảm tạ ơn Trời.

Cho con mãi tín trung theo Chúa,

Sống đẹp lòng Cha, tránh thói đời.

 

Năm mới đến, dẫy đầy phước Chúa,

Cảm ơn Cha biết mấy cho vừa,

Một năm qua ơn Ngài lai láng,

Từng bước con có Chúa dắt đưa.

 

Năm mới đến, bình an bất tận,

Niềm vui thỏa nguyện bởi hồng ân,

Không lo lắng, bi ai, sầu muộn,

Có Chúa Xuân hạnh phước ngập tràn.

 

Năm mới hòa lòng ca khúc mới,

Đem tình yêu san sẻ cho người,

Linh trình mới theo Ngài đi tới

Tận hiến cho Cha cả cuộc đời./.

 

MS Nguyễn Văn Dũng