Bài hát: Mục Vụ Thể Thao

5280

 

Bài hát: Mục Vụ Thể Thao
Nhạc và lời: MS Phạm Văn Tính
Hoà âm phối khí & hát: TĐ Ro Ayon.

Bài trướcQuản Trị Hội Thánh: Công Bình – 7/10/2023
Bài tiếp theoLâm Đồng: Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ La Bouye