Mạng Lệnh Dạy Lời Chúa – 1/11/2019

1765

 

Ma-thi-ơ 28:19-20

“và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đại mạng lệnh của Chúa truyền cho ai và gồm có những điều gì? Làm thế nào để có thể thực hiện được mạng lệnh Chúa truyền? Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì với đại mạng lệnh này?

Đại mạng lệnh của Chúa ủy thác cho các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên gồm có hai phần: cứu người, và dạy Lời Chúa cho họ. Để thực hiện mục đích này, các môn đồ không chỉ rao giảng Phúc Âm nhưng còn DẠY Lời Chúa cho người đã tin Chúa để giúp họ tăng trưởng trong đức tin và trở thành môn đồ của Ngài.

Mạng lệnh của Chúa cho các môn đồ Ngài ngày xưa, cũng là sứ mệnh cho con dân Chúa ngày nay ở mọi nơi phải thực hiện cho đến ngày Chúa trở lại. Chúa đã ủy thác công tác dạy đạo đi kèm với sứ mạng giảng đạo cho mỗi chúng ta (câu 20). Ngài ban cho chúng ta những khả năng, ân tứ thực hiện mạng lệnh này để những ai tin Chúa sẽ không ở mãi trong tình trạng trẻ con, dễ bị lừa dối và vấp ngã, nhưng trở thành người trưởng thành thuộc linh (Ê-phê-sô 4:11, 14). Điều đáng chú ý là Chúa Giê-xu không phán, “hãy dạy họ biết…” Ngài phán, “Hãy dạy họ giữ, (có nghĩa là “vâng phục, làm theo”) mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi.” Mục đích công tác dạy Lời Chúa không phải là truyền đạt kiến thức, nhưng để cho Lời Chúa biến đổi khiến người học trở nên người vâng giữ, làm theo Lời Ngài.

Thay đổi tấm lòng để làm theo Lời Chúa là việc chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Chúng ta hãy suy nghĩ một số mạng lệnh Chúa đã phán truyền này: Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Hãy yêu người lân cận như mình. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Đừng lo lắng gì cả. Hãy hết sức vào cửa hẹp. Đừng tích trữ của cải ở trần gian, hãy tích trữ của cải ở trên trời v.v… Chúa đã đưa ra những mạng lệnh rất khó, Cơ Đốc nhân làm sao có thể dạy người khác giữ được những mạng lệnh này trong khi chính họ cũng đang tranh chiến để vâng phục những mạng lệnh đó? Câu trả lời là để có thể làm theo những mạng lệnh khó khăn này, trước hết chúng ta phải thiết lập và gìn giữ mối liên hệ gắn bó với Chúa: “Hãy ở trong ta… vì ngoài ta các ngươi không làm gì được” (Giăng 15:4, 5). Chúng ta chỉ có thể vâng giữ Lời Chúa và sống kết quả cho Chúa khi chúng ta “ở trong Chúa”, liên kết với Chúa như nhánh nho dính liền với gốc nho. Chúng ta không làm theo Lời Chúa với sức riêng của mình, nhưng với quyền năng của Ngài ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán “Này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” Chúa luôn ở cùng chúng ta với quyền năng thiên thượng để giúp đỡ chúng ta thực hiện sứ mệnh của Ngài.

Bạn có quan tâm và góp phần dạy Lời Chúa trong Hội Thánh không?

Kính lạy Đấng đã ủy thác cho con công tác DẠY Lời Ngài, xin Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong con và Hội Thánh Ngài để chúng con có thể hiệp một trong việc dạy Lời Chúa trong Hội Thánh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 20.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org