Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm – 15/7/2019

4712

 

Giăng 19:1-4

1 Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài. 2 Bọn lính đan một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một cái áo điều. 3 Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả.
4 Phi-lát lại ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi.

Câu gốc: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phi-lát đã ra lệnh làm gì với Chúa? Tại sao ông ra lệnh như vậy? Quân lính đã thi hành như thế nào? Những diễn biến này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53 ra sao? Chúng ta được khích lệ thế nào khi gặp bắt bớ, khổ nạn?

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục giới lãnh đạo Do Thái tha Chúa theo thông lệ hằng năm nhân ngày Lễ Vượt Qua, Tổng đốc Phi-lát chuyển sang một chiến thuật khác, ra lệnh đánh đòn Chúa. Sau đó, ông dẫn Ngài ra ngoài với hy vọng mọi người thấy Chúa dở sống dở chết mà động lòng buông tha, vì cho đến giờ phút này, ông vẫn khẳng định không tìm thấy Chúa có tội gì hết. Đánh đòn là một hình phạt vô cùng dã man vì nạn nhân bị đánh bằng một roi da có đính những móc sắt để mỗi lần quất vào tấm lưng trần thì từng miếng thịt bị giật ra, vô cùng đau đớn. Luật quy định cho phép đánh tối đa 40 roi (Phục Truyền 25:1-3), có người chịu không nổi đã chết sau khi bị đánh đòn. Binh lính trước đó nghe quan tổng đốc nói Chúa là vua, nên trước khi thi hành lệnh đánh đòn Chúa, chúng đã nhạo báng Ngài bằng cách bắt Ngài đội một mão triều bằng gai nhọn trên đầu gây đau đớn cho Ngài. Chúng lại cho Ngài mặc một chiếc áo màu điều, là màu áo của vua, rồi xúm lại chế giễu Ngài, lạy vua dân Giu-đa và tát vào mặt Ngài.

Thật đáng buồn thay khi Con Đức Chúa Trời làm người lại bị chính con người là tạo vật của Ngài hành hạ, chế giễu. Nỗi đau Chúa chịu vừa thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đây chính là chương trình và ý định của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu đội mão gai đau đớn để cho chúng ta được đội mão triều thiên trong ngày cuối cùng. Chúa bị nhạo báng khi mặc chiếc áo điều để chúng ta được mặc áo công nghĩa của Ngài. Chúa chịu những lằn roi xé da để chúng ta được lành bệnh. Chúa chịu chết trên cây thập tự để chúng ta được sống. Lời tiên tri của Ê-sai 53 đã hoàn toàn ứng nghiệm tại đây.

Trên bước đường theo Chúa của chúng ta, không ai tránh khỏi những sự bắt bớ, khổ nạn của thể xác, cùng những nỗi hổ nhục của tinh thần, từ chính những người thân trong gia đình, ngoài xã hội. Tuy nhiên, Lời Chúa đã dạy: “Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ” (Ma-thi-ơ 10:24). Cứ ngắm xem những sự thương khó Chúa đã chịu vì chúng ta, giúp chúng ta cứ vững lòng bước đi theo Chúa. Phước hạnh Chúa hứa ban cho chúng ta không phải ở thế gian tạm bợ này nhưng là phước hạnh đời đời nơi Thiên quốc trong ngày cuối cùng.

Bạn có suy nghĩ gì khi học biết về sự thương khó Chúa chịu?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu Chúa dành cho con quá lớn. Vì tội lỗi của con mà Chúa phải chịu đau đớn về thể xác, hổ nhục về tinh thần. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và vững lòng theo Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org