Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đông Phú

1770

– Thời gian: 08g 30′ Thứ tư 10/10/2018
– Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Đông Phú (155 QL. Nam Sông Hậu, TT. Mái Dầm, H. Châu Thành, T. Hậu Giang)
– Chủ đề: Nhà Đức Giê-Hô-Va
– Diễn Giả: MS. Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN