Làm Hết Sức Để Đẹp Lòng Chúa – 10/10/2020

2168

 

II Cô-rinh-tô 5:1-9

  “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về cuộc sống dưới đất và chỗ ở trên trời? Chúng ta đang bước đi với trang bị gì khi còn sống trên đất? Mục đích đời sống của Cơ Đốc nhân là gì?

Thế giới đang trải qua cơn khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch Covid-19. Con người đã sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Qua đó, nhiều người nhận ra cuộc sống trên đất chỉ là tạm bợ và mong manh, con người có giới hạn và bất lực trước nhiều thứ. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta một hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng.

Sứ đồ Phao-lô phân tích cho thấy ngôi nhà tạm của chúng ta trên đất sẽ bị phá hủy và Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta ngôi nhà đời đời trên trời (câu 1). Khi còn sống trên đất, chắc chắn chúng ta phải đối diện với nhiều gánh nặng và muốn từ bỏ. Nhưng là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta có niềm hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho chúng ta (câu 2-5). Nhờ đó, chúng ta có niềm trông cậy để vượt qua mọi khó khăn trong đời sống.

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải luôn mạnh dạn và bước đi bằng đức tin nơi Chúa, chứ không dựa vào những gì chúng ta thấy (câu 6-7). Điều quan trọng hơn hết, chúng ta phải nhận biết mục đích cuộc đời mình là “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9). Từ khi gặp Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách, Sứ đồ Phao-lô đã xác định rõ mục đích cuộc đời ông, đó là sống cho Chúa và vì Chúa, cố hết sức để đẹp lòng Chúa và cứu được nhiều người. Đó có phải là mục đích sống của mỗi chúng ta không?

Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Trong quyển sách Sống Theo Đúng Mục Đích của Mục sư Rick Warren, ông đã viết mục đích đầu tiên của đời sống Cơ Đốc Nhân là sống làm Chúa vui lòng. Chúng ta được tạo dựng vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời, cho nên bất cứ mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều nhằm mục đích khiến Chúa mỉm cười. Mục sư Martin Luther cũng đã nói, “Người vắt sữa bò hằng ngày có thể vắt sữa bò để dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.” Mỗi chúng ta dù đang làm gì cũng đều phải làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta phải sống cuộc đời trên đất này với một quyết tâm là phải “làm hết sức để được đẹp lòng Chúa”. Phải làm mọi việc như thể chúng ta đang làm cho Chúa: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Dù đang sống trong hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta cũng phải cố hết sức để làm Chúa vui lòng.

Bạn có đang hết sức làm mọi việc chỉ mong Chúa đẹp lòng không?

Lạy Chúa, xin giúp con sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Nguyện mỗi việc làm của con sẽ làm vinh hiển Danh Chúa và khiến Ngài vui lòng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 7

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org