Đồng Tháp: Huấn Luyện Công Tác Cơ Đốc Giáo Dục 2020

542

HTTLVN.ORG – “Mục đích của Cơ Đốc Giáo Dục nhằm trang bị con người để làm công tác mục vụ cách có hiệu quả, đặt trọng tâm vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là vị Giáo sư gương mẫu, và lời giáo huấn của Ngài để giúp người khác thành những môn đồ trưởng thành.” Đây là nhận định xác đáng của Giáo sư Werner C. Grafendorf trong tác phẩm Introduction to Biblical Christian Education khi chỉ ra vai trò quan trọng của nền giáo dục Cơ Đốc đối với sự ổn định và phát triển Hội Thánh.

Cùng với tâm tình đó, Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp mỗi năm đều có các chương bồi dưỡng, huấn luyện riêng cho các tôi tớ Chúa cùng các giáo viên Cơ Đốc Giáo Dục đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Năm 2020, chương trình bồi linh và huấn luyện công tác Cơ Đốc Giáo Dục tỉnh Đồng Tháp đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành An Phú Thuận ngày 7/10/2020 với hơn 120 tôi con Chúa tham dự.

Thật phước hạnh cho chương trình khi năm nay tỉnh Đồng Tháp được đón tiếp hai tôi tớ Chúa đến để Bồi linh và Huấn luyện trong chương trình là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, Trưởng ban Cơ Đốc Giáo Dục và Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Mục vụ Đồng Tháp, Phó Ban Cơ Đốc Giáo Dục.

Ban hát các HT Hồng Ngự, An Phong, Phú Cường, Cao Lãnh, Nhị Mỹ, An Bình

Ban hát các HT Sa Đéc, Tân Khánh Trung, An Phú Thuận, Tân Phú, Châu Thành, Lai Vung

Trước khi huấn luyện, tôi con Chúa được Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng bồi linh nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng 12:20-26. Mục sư nhắc lại “Sự cam kết của một người hầu việc Chúa” là phải chịu cực khổ để vác thập tự giá mình đồng hành với Chúa trong mọi hoàn cảnh mà không phân tâm, không ngã lòng để chu toàn phần trách nhiệm mà Chúa ban sai cho mỗi vị giáo viên của các lớp Trường Chúa Nhật với bầy nhỏ của mình.

MS Nguyễn Ngọc Thuận giảng dạy

Với chương trình huấn luyện kỹ năng soạn một bài dạy Trường Chúa Nhật kết quả vừa bám sát bài, vừa đi sát Kinh Thánh, Mục sư Trần Thanh Dũng đã dày công chuẩn bị bài dạy mẫu do chính ông soạn và thị phạm cách tỏ tường chi tiết về cách để dạy bài sao cho có hiệu quả nhất với học viên.

Tổng kết sau thì giờ bồi linh và huấn luyện, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã đúc kết và khích lệ quí tôi tớ Chúa cùng các giáo viên Trường Chúa Nhật quan tâm hơn đến công tác này tại mỗi Hội Thánh địa phương, đồng thời gắng sức áp dụng những gì đã được học vào công tác của mình hầu làm cho công việc môn đệ hóa tại mỗi nơi Chúa kêu gọi quý giáo viên được kết quả càng hơn.

Cũng trong dịp này, Mục sư Trần Thanh Dũng – Uỷ viên Mục vụ Đồng Tháp đã công bố chức danh Mục sư Nhiệm chức đối đối với Truyền đạo Lê Thanh Nam, Phụ tá Hội Thánh Tin Lành Nhị Mỹ – Đặc trách Điểm Nhóm Phương Trà.

Công bố chức danh Mục sư Nhiệm chức đối đối với Truyền đạo Lê Thanh Nam

Chương trình kết thúc cách phước hạnh lúc 16 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Trần Thanh Dũng.

TTV. Mục sư Hồ Anh Vũ