Lâm Đồng: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hai Chi Hội

1049

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/07/2020, tại nhà thờ Tin Lành Bơ Su Dờng, huyện Di Linh, Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm cho hai Truyền đạo: Truyền đạo K’Sèn làm Quản nhiệm Chi Hội Bơ Su Ja và Truyền đạo K’ Brôm làm Quản nhiệm Chi Hội Kon Teh.

Về tham dự với chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 HTTLVN, cũng là diễn giả của chương trình; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng là chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng – TBĐD, các Mục sư trong Ban Đại Diện tỉnh cùng gần 500 tôi con Chúa xa gần về tham dự. Bên cạnh cũng có chính quyền đến tham dự và chúc mừng.

Sau lời cầu nguyện của Mục sư Bùi Phụng – TBĐD, dâng chương trình lên Chúa tể trị, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 HTTLVN giảng trao sứ điệp “Người lính giỏi của Chúa Giê-xu” nương dựa trên trên câu Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:3, nhắc nhở tôi con Chúa hiện diện phải biết rõ Đấng chỉ huy là ai, cũng như vai trò, và vị trí của mình là người lính. Mục sư Nguyễn Việt – UV BĐD cầu nguyện đáp ứng lời Chúa. 

Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện nghi thức bổ nhiệm: Trao ấn tín và Giáo vụ lệnh cho Tân Quản nhiệm. Mục sư Phó Hội trưởng 1 cùng Mục sư Ha Hăck cầu nguyện cho hai tân Quản nhiệm.

Với trọng trách Chúa giao phó, Truyền đao K’ Sèn thay lời bày tỏ tâm chí và đồng thời hứa nguyện trung thành với Chúa, với Giáo hội, hết sức nhờ cậy Chúa để hiệp lòng với con dân Chúa trong Hội Thánh để gây dựng nhà Chúa ngày một phát triển.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, phước hạnh. Mọi người ra về sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

TTV – MsNc Nguyễn Thiện Phước