Lâm Đồng: Huấn Luyện “Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ”

3591

HTTLVN.ORG – “Lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ” là chủ đề của chương trình huấn luyện định kỳ hàng năm dành cho những lãnh đạo Hội Thánh trong tỉnh, nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và công tác tổ chức Hội Thánh, được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ ngày 30-31/10/2023 tại nhà thờ Tin Lành Đà Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Khi được hỏi về những gì đã học được trong hai ngày qua, Chấp sự Phan Phước Quốc, Hội Thánh Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết: “Tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót trong sự hầu việc Chúa, nhưng qua hai ngày học đã giúp tôi thấy mình được trưởng thành hơn…”


Chấp sự Phan Phước Quốc, Hội Thánh Bảo Lộc, Lâm Đồng.


Quang cảnh nhà thờ Tin Lành Đà Ròn trong ngày huấn luyện

Quang cảnh bên trong nhà thờ

Nói về mục đích của chương trình huấn luyện, Mục sư Ha Hăck, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Chương trình huấn luyện là để giúp cho quý đầy tớ Chúa được phát triển về phương diện tổ chức và cả phương diện thuộc linh, để trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêxu.”


MS Ha Hăck giới thiệu về mục đích chương trình huấn luyện

Diễn giả chương trình huấn luyện là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH. Ngoài ra còn có sự tham dự của: Mục sư Bùi Phụng, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Ha Hăck, Trưởng ban và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, cùng các tôi tớ Chúa, các chấp sự, nhân sự từ các Hội Thánh trong tỉnh, số lượng khoảng 1.100 người.


MS Nguyễn Hữu Bình, diễn giả chương trình huấn luyện 

Mục sư Tổng Thư ký đã giãi bày về khái niệm của người lãnh đạo trên nền tảng Kinh Thánh, từ đó liên hệ đến chức vụ của người lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ, đồng thời người lãnh đạo cũng cần phải có khải tượng trong việc thiết lập kế hoạch phát triển Hội Thánh.

Về phương diện tổ chức Hội Thánh, Mục sư diễn giả cũng nhắc lại cơ cấu tổ chức dựa trên Hiến chương, Nội quy và Quy chế của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng như chức năng và trách nhiệm của các thành viên lãnh đạo trong Hội Thánh, hướng đến mục đích cuối cùng là “Trở nên giống Chúa Giê-xu trong sự dấn thân phục vụ”.


Học viên nêu lên những thắc mắc trong tổ chức Hội Thánh

Kế đến, trong vai trò là lãnh đạo Giáo hội, Mục sư Nguyễn Hữu Bình cũng dành thời gian để giải đáp những vướng mắc của các học viên trong quá trình liên quan đến tổ chức và điều hành Hội Thánh, cùng với đó, Mục sư diễn giả cũng đã khích lệ các học viên, là những lãnh đạo Hội Thánh, mỗi ngày cần học hỏi trau dồi thêm những kỹ năng để từng bước hiệp với quản nhiệm, kiện toàn công tác tổ chức trong Hội Thánh.


Vượt lên trên những hoàn cảnh, các học viên vẫn dành thời gian học trọn hai ngày

Truyền đạo K’ Long Đêm, đặc trách Điểm Nhóm Mang Bier, Đam Rông, Lâm Đồng chia sẻ: “Tôi là Truyền đạo mới tốt nghiệp nên còn nhiều thiếu sót, khoá học đã giúp tôi hướng tới sự phục vụ trong sự khiêm nhường. Ngoài ra, lãnh đạo Hội Thánh cần phải có khải tượng và thiết lập kế hoạch, kết hợp nhịp nhàng với ban Chấp sự để phát triển Hội Thánh”.


Truyền đạo K’ Long Đêm, đặc trách Điểm Nhóm Mang Bier, Đam Rông, Lâm Đồng

Qua hai ngày học, Mục sư diễn giả đã giúp cho những lãnh đạo Hội Thánh được định hình nên mục vụ trong tổ chức Hội Thánh, từ đó sẽ định hướng, dẫn dắt tổ chức đứng vững vàng, kiên định trước mọi nghịch cảnh và tiếp tục phát triển bền vững.

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcBan Đại Diện TL.Tp.HCM – Thông Báo V/v Thánh Nhạc Cơ Đốc Dành Cho Thiếu Niên KV. TP.HCM
Bài tiếp theoUa Siab Dav Txais Qhua – 2/11/2023