Kiên Giang: Hội Thánh Tân Hiệp Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập

1562

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 17/3/2020, Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh (1940-2020).

Đến tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN cùng khoảng 300 tôi con Chúa là quý ông bà Mục sư, Chấp sự trong tỉnh cùng tín hữu Hội Thánh Tân Hiệp.

Toàn ban hát lễ tôn vinh Chúa

Hội Thánh được nghe Chấp sự Trần An Vui, Chấp sự Nguyễn Đình Tôn, Thư ký và phó Thư ký Hội Thánh đọc sơ lược quá trình hình thành và phát triển Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp trải qua 80 năm với 4 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: 1940-1956
 • Giai đoạn 2: 1957-1975
 • Giai đoạn 3: 1975-2007
 • Giai đoạn 4: 2007-nay (2020)

Ban hát Hội Thánh Đá Nổi, Thạnh Đông, Tàu Hơi B cũng góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình. Đây là những Hội Thánh được hình thành từ HT Tân Hiệp.

Nương trên nền tảng Thi Thiên 89:1-4, Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Hát Xướng Cho Đức Giê-hô-va”, khích lệ Hội Thánh phải luôn ghi nhớ về sự thành tín, nhân từ và giao ước đời đời của Đức Chúa Trời.

Ban Truyền giáo tôn vinh Chúa bài biệt ca “Chúa không hề quên” để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, nhớ ơn tiền nhân và công khó bao người đã hết lòng hết sức gây dựng Hội Thánh.

Nhân ngày lễ cảm tạ Chúa, kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh, Thường trực Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, quý Mục sư, Chấp sự đại diện các Hội Thánh cũng có quà chúc mừng Hội Thánh.

Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp được thành lập từ năm 1940 và trải qua các thế hệ Quản nhiệm như sau:

 1. Mục sư Nguyễn Đằng: 1945-1950 (kiêm nhiệm)
 2. Mục sư Nguyễn Văn Bảng: 1956-1958
 3. Truyền đạo Phạm Hữu Hằng: 1958
 4. Mục sư Đặng Văn Diệp: 1959
 5. Mục sư Nguyễn Thành Sơn: 1960
 6. Mục sư Lâm Văn Chí: 1961-1963
 7. Truyền đạo Nguyễn Văn Phương: 1963-1971
 8. Truyền đạo Lư Hồng Sơn: 1971-1973
 9. Truyền đạo Nguyễn Hữu Trí: 1973-1974
 10. Truyền đạo Mai Văn Phê: 1974-1975
 11. Mục sư Trần Văn Ba: 1975-2007
 12. Mục sư Nguyễn Bình Tín: 2007-Nay (2020)
  MsNc Trần Chanh Tha, Phụ tá 2015-Nay

TTV. MS Nguyễn Bình Tín