Thứ Bảy 30/09/2023

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Chụp ảnh lưu niệm
Mục sư Phạm Trọng Huy-phó chủ tịch rao giảng lời Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT