Kiên Giang: Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật

465

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/09/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang đã tổ chức chương trình Bồi dưỡng Giáo viên Trường Chúa nhật tại nhà thờ Tin Lành Mong Thọ, huyện Châu Thành.

Diễn giả của chương trình là Mục Sư Nguyễn Đình Tín đến từ Văn phòng Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục – Tổng Liên Hội. Khoá học có rất đông giáo viên của hầu hết các Hội Thánh trong tỉnh về tham dự.

MS Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa

Các giáo viên Trường Chúa nhật góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình

Mục sư Nguyễn Đình Tín khích lệ các giáo viên trong việc giảng dạy lời Chúa với mục đích để “dạy người trong sự công bình”, hầu cho có nhiều người biết Chúa, làm theo lời Chúa, góp phần mở mang Hội Thánh.

Chương trình đã đem đến nhiều sự khích lệ cho các đầy tớ Chúa và các giáo viên Trường Chúa nhật. Nhiều giáo viên đã nhận ra những phương pháp hữu hiệu nhất để truyền đạt lời Chúa cho các học viên của mình. Qua những thì giờ học và nghe những giáo viên khác dạy mẫu trong khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cũng nhận thấy những khuyết điểm của mình trong quá trình dạy dỗ lời Chúa và có phương hướng để sửa chữa cho phù hợp với vai trò của một giáo viên Trường Chúa nhật.

TTV. MS Trần Văn Võ