Kế Hoạch Của Người Cần Mẫn – 18/2/2024

7736

 

 

Châm Ngôn 21:5

“Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn” (câu 5 BTT).

“Các ý tưởng của người cần mẫn chắc chắn dẫn đến sự dư dật, còn tất cả kẻ hấp tấp chỉ chạy đến điều thiếu thốn” (Châm Ngôn 21:5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Người cần mẫn” là người làm việc như thế nào? Câu Châm Ngôn trên nêu hai hình ảnh đối lập nào và kết quả ra sao? Chúa muốn bạn có thái độ làm việc như thế nào?

“Người cần mẫn” trong câu này chỉ về người hết sức cẩn thận và có lương tâm trong công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Đây là người làm việc với đức tính kiên trì, chăm chỉ và siêng năng. Nhà thần học M. Lyon đã định nghĩa người cần mẫn là “một người công chính đi theo lẽ thật và có phán đoán rõ ràng”. Như vậy “người cần mẫn” không những là người siêng năng trong công việc nhưng còn là người khôn ngoan, biết cẩn trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc với lương tâm trong sạch và nếp sống công chính. Châm Ngôn 21:5a khẳng định kế hoạch của “người cần mẫn” chắc chắn đem lại “dư dật”.

Châm Ngôn 21:5b mô tả người có tính cách đối lập với “người cần mẫn”, đó là “kẻ hấp tấp”. Cụm từ này chỉ về người luôn có những hành động bốc đồng, không có kế hoạch chu đáo. Từ “hấp tấp” nói lên tính cách của người “khờ dại”, thiếu chuẩn mực, không kỹ lưỡng nên dễ phạm sai lầm, thường thất bại trong công việc (Châm Ngôn 19:2). Trong lãnh vực tiền bạc, hành động vội vàng bao hàm ý nghĩa của sự tham lam, bất chấp mọi sự để mau được giàu có (Châm Ngôn 28:20). Kết quả của hai lối sống này hoàn toàn ngược nhau. Người có kế hoạch và chăm chỉ sẽ nhận được kết quả dư dật, thịnh vượng, còn người hấp tấp sẽ bị thiếu thốn.

Cơ Đốc nhân phải nhận biết rằng kế hoạch và đường lối của Đức Chúa Trời cao hơn đường lối và suy nghĩ của con người: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Vì lý do đó, trước khi lên bất kỳ một kế hoạch nào, chúng ta phải cầu xin sự hướng dẫn của Chúa. Khi thực hiện kế hoạch, chúng ta phải thận trọng để bảo đảm việc làm của chúng ta là công chính, đẹp ý Chúa vì như thế chúng ta mới có được sự bình an, thịnh vượng. Đừng bao giờ vì ham lợi trước mắt mà hấp tấp làm những điều sai trật, mang lấy hậu quả về sau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải vâng lời Chúa dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Chúng ta không những làm cần mẫn, hết lòng để có được sự dư dật mà còn làm sáng Danh Chúa, vì những người chung quanh sẽ thấy Chúa qua thái độ làm việc của chúng ta.

Có những lãnh vực nào bạn cầu xin Chúa giúp bạn làm cần mẫn hơn không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì bao lần con đã hấp tấp, thiếu suy nghĩ để rồi phải thất bại. Cầu xin Chúa giúp con cẩn trọng hơn trong những kế hoạch và luôn hết lòng trong mọi công việc. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 49

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHdră Mnuih Kriăng – 18/2/2
Bài tiếp theoUa Ncajncees Hauv Kev Lagluam – 19/2/2024