Hướng Đến Giá Trị Đời Đời –  22/4/2018

1377

 

Gióp 20:4-11

   4 Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
5 Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.
6 Dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời,
Dầu cho đầu nó đụng chí mây,
7 Thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó;
Những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng: Nó ở đâu?
8 Nó bay đi như một cơn chiêm bao, không ai gặp nó lại;
Thật, nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm.
9 Con mắt đã thường xem nó, sẽ không thấy nó lại,
Nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa.
10 Con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo, Và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giựt.
11 Tứ chi nó đầy sức lực của buổi đang thì;
Nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất. 

Câu gốc: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về những hạnh phúc và thành quả của kẻ làm ác? Bạn suy nghĩ thế nào khi thấy kẻ ác được thịnh vượng trong đời này? Bạn quyết tâm thay đổi gì qua bài học hôm nay?

Con người từ xưa đến nay thường có khuynh hướng tìm đến giá trị hiện tại có tính chất tạm thời hơn là tìm đến giá trị đời đời trong tương lai. Ông Xô-pha nói hạnh phúc của kẻ làm ác từ xưa đến nay không bền lâu. Ông cho rằng dù kẻ ác có reo ca đắc thắng, thì niềm hoan lạc đó cũng không bền, “không lâu, “chỉ một lúc” mà thôi (câu 5). Dù kẻ ác có tài ba, sự kiêu ngạo của chúng có cao lên tận trời, chạm đến các tầng mây, thì chúng cũng sẽ bị tiêu diệt đời đời, không còn lưu lại dấu vết (câu 6-7). Những thành quả của kẻ ác thì nay còn, mai mất, nó qua đi như giấc chiêm bao hay dị tượng ban đêm, ngay cả nơi nó ở cũng chẳng còn ai thấy (câu 9). Dù kẻ ác có lắm của nhiều tiền, thì con cháu cũng sẽ làm tiêu tan sự nghiệp; dù có sức lực khỏe mạnh như trai trẻ thì cũng không thoát được sự chết (câu 10-11). Ông Xô-pha chứng minh cho quan điểm của ông “Kẻ ác khác nào rơm rác gió thổi bay đi” (Thi Thiên 1:4).

Nhiều khi trên đường đời chúng ta thấy kẻ ác không suy tàn mà họ còn thịnh vượng. Chúng ta cũng tìm đến Chúa và đặt câu hỏi như Tiên tri Giê-rê-mi: “Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên n? (Giê-rê-mi 12:1b). Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Đấng Công Bình, Ngài sẽ xét đoán mọi người trong ngày cuối cùng (II Cô-rinh-tô 5:10). Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng Yêu Thương, cho dù là tội nhân thì Chúa vẫn luôn yêu thương và cho họ cơ hội ăn năn.

Là con dân Chúa, mục đích sống của chúng ta phải hướng đến sự cứu rỗi đời đời của linh hồn mình. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Cho dù kẻ ác trong thế gian có địa vị cao trọng, lắm của, nhiều tiền tới đâu đi nữa thì khi qua đời cũng chẳng đem theo được gì. Dù kẻ ác chưa bị hình phạt trong đời này, thì họ sẽ phải gánh chịu hình phạt đời đời trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta không hòa theo tiêu chuẩn sống của kẻ ác để tìm tư lợi, làm sai Lời Chúa dạy, mà cần phải hướng mục đích đời mình về những giá trị đời đời nơi thiên đàng vĩnh cửu. Đó mới chính là hạnh phúc thật và bền vững của chúng ta.

Bạn đang hướng mục đích đời mình về sự thành tựu ở đời này hay sự cứu rỗi linh hồn vĩnh cửu?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc con. Cầu xin Chúa hướng mục đích đời con đến sự sống đời đời. Xin cho con sống ngay lành theo lời dạy của Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org