Hội Thánh Võ Đắt Tổ Chức Bồi Linh Và Thánh Kinh Hè 2013

677

HTTLVN.ORG – Vào ngày 16/06/2013, cảm tạ Chúa đã cho Hội Thánh Võ Đắt được đón tiếp Mục sư Ngô Văn Bửu – Phó Hội Trưởng thứ II – đến thăm sau 50 năm hầu việc tại Hội Thánh Võ Xu và khu vực huyện Đức Linh (trước năm 1975 là huyện Hoài Đức – tỉnh Bình Tuy).

 

Trong thời gian này, Mục sư Ngô Văn Bửu cũng đã cử hành Thánh Lễ Báp-têm cho 41 con cái Chúa tại đây.
Mục sư Ngô Văn Bửu giảng bồi linh cho Hội Thánh Võ Đắt với chủ đề: Sống Đẹp Lòng Chúa, câu gốc trong II Côr 5:9
“Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa”.

 

Hội Thánh nhận được sự khích lệ trong nếp sống Cơ Đốc sao cho danh Chúa được vinh hiển trong mọi sinh hoạt của mình.

 

Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng có chương trình khai giảng Thánh Kinh hè 2013 cho khoảng 80 em thiếu nhi. Truyền đạo Võ Hoàng Hà – Quản nhiệm Hội Thánh Võ Đắt – tuyên bố khai giảng. Năm nay, Hội Thánh Võ Đắt tổ chức Thánh Kinh Hè từ ngày 16-19/06/2013 với chủ đề: Chuyện Của Em và câu gốc trong Lu-ca 2:40 “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài ”.

 

Những ngày này các cháu có dịp học Lời Chúa thật bổ ích cho đời sống tâm linh, được tập những bài hát có cử điệu và các trò chơi thật thỏa vui. Nhân dịp này, Hội Thánh cũng có mời một số anh em trong Hội Thánh Trương Minh Giảng đến cộng tác trong việc dạy Lời Chúa cho các em.

 

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Mục sư Ngô Văn Bửu cũng đã đến thăm Hội Thánh Trà Tân và giảng bồi linh cho con dân Chúa tại các Hội Thánh trong huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với đề tài: Sống Phục Vụ, nương trên Kinh Thánh Gia-cơ 4:15 “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia”.

 

CTV. TĐ Võ Hoàng Hà


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcBài thứ 177: Đầu Tư Vào Đâu?
Bài tiếp theoThông Tin Về Sách Hy Vọng