Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần Thứ II/2017

858

HTTLVN.ORG – Ngày 18/08/2017, tại nhà thờ Tin Lành Long Khánh đã diễn ra Hội đồng Bồi linh tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Gây Dựng Hội Thánh Vững Mạnh”. Câu gốc: “Ấy vậy, Hội Thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:31).

Hiện diện trong chương trình có:

– Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy viên Tổng Liên Hội, diễn giả;

– Mục sư Nhu Siol – Trưởng ban cùng các thành viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai;

– Cùng với khoảng 600 tôi con Chúa tham dự.

Buổi sáng Hội Đồng cùng thờ phượng Chúa. Mục sư Phạm Trọng Huy đã giảng Lời Chúa với chủ đề: “Gây Dựng Hội Thánh Vững Mạnh”, nền tảng Kinh Thánh trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12.

Buổi chiều, Hội Đồng tiếp tục thờ phượng Chúa và lắng nghe Lời Chúa với chủ đề: “Hiệp Một Ý Một Lòng Cùng Nhau”, Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-16.

Nhân dịp này, Ban Đại diện thay mặt Tổng Liên Hội trao quyết định công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức cho Truyền đạo Nguyễn Kỳ Long.

Hội Đồng lần này đã diễn ra trong sự tể trị, dẫn dắt và ban ơn của Chúa. Qua đó, tôi con Chúa tham dự Hội đồng được nhắc nhở trách nhiệm của mình trong sự gây dựng Hội Thánh ngày càng vững mạnh.

 

TTV. Tường Quang

Hình ảnh chương trình:

Quang cảnh Hội Đồng

 

MsNc Hồ Hồng Quân hướng dẫn chương trình buổi sáng

 

Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện và cử hành nghi thức khai mạc Hội Đồng

 

Ban hát Hội Thánh Long Khánh

 

Ban hát Khu vực III (Huyện Trảng Bom và Thống Nhất)

 

Ban hát Khu vực V (Huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh)

 

Mục sư Phạm Trọng Huy giảng bồi linh cho Hội đồng

 

Trao quyết định công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức cho Truyền đạo Nguyễn Kỳ Long