Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đắk Nông

1288

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 09/8/2019 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII.

Mục sư Y Djrên, Ủy viên Mục Vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông đến chủ tọa Hội đồng. Tham dự Hội đồng có khoảng 250 tôi con Chúa, trong đó có 129 đại biểu chính thức (vắng 6 đại biểu chính thức).                                                            Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Mục sư Phạm Văn Tính hướng dẫn chương trình. Mục sư Y Djrên chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Tâm Tình Hầu Việc Chúa Của Môi-se” dựa trên Kinh Thánh Dân Số Ký 12:1-16. Sau đó Mục sư Ủy viên Mục Vụ chủ trì việc bầu cử.

Mục sư Y Djrên chia sẻ lời Chúa

MS Điểu Phi báo cáo công tác nhiệm kỳ qua

MS Mai Xuân Lộc đọc Biên bản soát sổ

Ban Kiểm phiếu làm việc

Kết quả có 5 tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện được tái đắc cử:

  • Trưởng Ban:   MS Điểu Phi
  • Các Ủy viên:  MS Y Nđang, MS Hầu Văn Lầu, MS Y Chă và MS Phạm Văn Tính.

Cám ơn Chúa vì Ngài ban cho một kỳ Hội đồng phước hạnh. Kính xin Quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ mới.

TTV. MS Phạm Văn Tính