Hiệp Nguyện Tại Tỉnh Phú Yên Tháng 6/2018

515

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 6/6/2018, tại nhà thờ Tin Lành La Hai, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Phú Yên tổ chức hiệp nguyện thường lệ hằng tháng.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có: Mục sư Phạm Sính, Ủy Viên TLH, Mục vụ tỉnh Phú Yên, các Mục sư, Truyền đạo và các phu nhân, Trưởng Điểm Nhóm và các Chấp sự trong tỉnh; đặc biệt có các đầy tớ Chúa tỉnh Bình Định cũng đến tham dự, tất cả khoảng trên 70 người.

Chấp sự Lê Bá Tiên hướng dẫn chương trình. MSNC Nguyễn Sơn Hải, Quản nhiệm HT La Hai bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Ban Hiệp Nguyện. Mục sư Lương Mạnh Hà, Trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên Đức Chúa Trời.

Mục sư Phạm Sính dùng Lời Chúa trong Giăng 12:20-26 với câu Kinh Thánh ghi nhớ “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” để giảng dạy với đề tài “Người Hầu Việc Chúa”. Mục sư Nguyễn Văn Thể, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bình Định cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Lương Mạnh Hà cũng thuật lại những công việc Chúa trong tháng 5 để tạ ơn Chúa:

  • Tổ chức Hội Đồng Bồi Linh Phụ nữ tỉnh tại nhà thờ Tuy Hòa.
  • Lễ Cảm Tạ Nhà Nguyện Mới HT Nam Giang.
  • Các Hội Thánh tổ chức Lể kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm, Chúa Thăng Thiên, Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ….
  • Đặc biệt Chúa nhậm lời cầu nguyện và cho có 3 thầy đã được chính quyền công nhận chức danh Truyền Đạo: Nay Y Dom, Ksor Y Thêm và Niê Y Min.

Đại diện Hội Thánh của 9 khu vực huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã nêu ra những ơn phước để cảm tạ Chúa và những vấn đề khó khăn cần cầu thay. Cảm ơn Chúa, trong tháng 5 vừa qua, Chúa cho có tất cả 36 linh hồn tiếp nhận Chúa, 9 người nhận Thánh lễ Báp-tem.

 Ban Hiệp Nguyện cũng chia ra nhiều tổ hiệp chung cầu nguyện cho các vấn đề như:

– Tổng Liên Hội và Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần 9 sắp đến tại Viện Thánh Kinh Thần Học.

– Các Hội Thánh được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội sẽ tiếp tục làm hồ sơ xin được chính quyền công nhận trong năm nay.

– Ban Chứng Đạo các Hội Thánh và tín hữu có tinh thần chứng đạo sốt sắng.

– Nhu cầu cần tiếp trợ của các Hội Thánh còn thiếu thốn, khó khăn trong việc xây dựng cơ sở nhà Chúa.

– Trên 20 gia đình tín hữu H’Mông chưa được nhà nước cho tạm trú nên khó khăn trong việc làm giấy khai sinh và không có Bảo hiểm Y tế.

– Chương trình Truyền Giảng và Lễ Cảm Tạ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến Sông Cầu vào ngày 7-8/8/2018.

– Chương trình Thánh Kinh Hè dành cho người lớn và thiếu nhi của các Hội Thánh.

– Chương trình trại hè thiếu niên tại Sông Cầu từ 18-20/6/2018.

Sau cùng, MSTS Đinh Thống đã chúc phước, chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

TTV. MS Lê Đức Thỏa

Hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Chấp sự Lê Bá Tiên hướng dẫn thờ phượng

MS Lê Lương Mạnh Hà cầu nguyện khai lễ

MS Phạm Sính giảng Lời Chúa

MS Nguyễn Văn Thể, Trưởng BĐD Bình Định cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Chia tổ cầu nguyện MSTS Đinh Thống chúc phước