Hiệp Nguyện Khu Vực III Và IV Tại Tỉnh Đăk Lăk

757

HTTLVN.ORG – Tiếp theo các ngày Bồi linh – Hiệp nguyện tại khu vực I và II vào các ngày 4-5/06/2018, vào lúc 8 giờ 30 các ngày 06-07/06/2018, chương trình hiệp nguyện quý II năm 2018, khu vực III gồm các huyện: Êa Hleo, Krông Buk, Krông Năng, Cư Mgar và thị xã Buôn Hồ, tại nhà thờ Êa Tul; và khu vực IV gồm các huyện: Êa Súp, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột, tại nhà thờ Alê A.

Đến dự buổi hiệp nguyện có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, và cũng là diễn giả của kỳ Bồi linh – Hiệp nguyện này; Mục sư Y-Mah Liêng và Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Lăk; các Mục sư trong Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh và gần 800 tôi con Chúa trong hai khu vực nêu trên.

Sau thì giờ tôn vinh Chúa của các ca đoàn, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa để nhắc nhở, khích lệ và kêu gọi tôi con Chúa thể hiện nếp sống Cơ Đốc qua các đề tài:

Tại khu vực III: “GIỐNG CHÚA TRONG YÊU THƯƠNG”, Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-2. Mục sư đã nhấn mạnh đến ba điều: sống giống Cha trên trời; yêu thương như Chúa Giê-xu đã yêu; hy sinh chính mình cho người khác.

Tại khu vực IV: “SỐNG TRONG LẼ THẬT”, Kinh Thánh: Giăng 8:31-32. Mục sư đã nhấn mạnh đến ba điều: sống trong quyền năng biến đổi; sống thánh cho Chúa càng hơn; sống giống Chúa.

Chương trình hiệp nguyện tiếp tục được nghe báo cáo về công tác nhà Chúa ở trong tỉnh cũng như trong 2 khu vực. Tạ ơn Chúa, trong toàn tỉnh có 354 Chi Hội và Điểm Nhóm. Trong đó, khu vực I có 77 Hội Thánh; khu vực II có 116 Hội Thánh; khu vực III có 113 Hội Thánh, khu vực IV có 48 Hội Thánh. Toàn tỉnh hiện nay có 42 Mục sư, 106 Mục sư Nhiệm chức, 111 Truyền đạo, 4 Nữ Truyền đạo. Chúa cho Hội Thánh cứ tiếp tục phát triển, ổn định, hiện nay có 88 Chi Hội (49 Chi Hội đã được Nhà nước công nhận và 39 Chi Hội nội bộ), còn lại là Điểm Nhóm và còn 56 Điểm Nhóm Nhà nước chưa cho ra mắt. Phần lớn các Hội Thánh không có nhà thờ, nhà nguyện, vẫn sinh hoạt tại các nhà riêng. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi góp lời cầu nguyện.

Chương trình Bồi Linh – Hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Y-Mah Liêng, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội.

TTV. Elisha

Một số hình ảnh chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện khu vực III:

Mục sư Y-Ky Êban giới thiệu chào mừng

Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ

Ban hát các Hội Thánh trong khu vực III tôn vinh Chúa Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Quang cảnh chương trình

Một số hình ảnh chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện khu vực IV:

Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện khai lễ

Ban hát Mục sư – Truyền đạo khu vực IV tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Mục sư Nhiệm chức Hà Văn Khanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Nhiệm chức Y-Thoan Niê làm chứng công việc Chúa trong khu vực

Mục sư Y-Thun Buôn Krông cầu nguyện cảm tạ Chúa

Quang cảnh chương trình

Mục sư Huỳnh Cường góp ý Mục vụ