Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Quảng Nam Tháng 10/2020

757

HTTLVN.ORG – Ngày 6/10/2020 tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn đã diễn ra chương trình hiệp nguyện của các Mục sư Trí sự – Mục sư – Mục sư Nhiệm chức – Truyền đạo – Nữ Truyền đạo tỉnh Quảng Nam.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam, Mục sư Trần Đình – Trưởng Ban Đại diện cùng khoảng 80 tôi tớ Chúa.

MSNC Nguyễn Ngọc Sanh – Quản nhiệm Chi Hội Quế Xuân chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Người Chúa Chọn” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Sa-mu-ên 16:1-23, nhắc nhở quý đầy tớ Chúa về tấm lòng của người hầu việc Chúa và sự cần thiết phải được Thần của Chúa ở cùng.

Mục sư Trần Đình thực hiện nghi thức Lễ Dâng con cho MsNc Nguyễn Việt Hòa

Ban Hiệp nguyện dành thì giờ cầu thay cho công việc Chúa của các Hội Thánh và công việc Chúa chung theo như thông báo từ Mục sư Ủy viên Mục vụ:

  • Lớp Trung cấp Thần học sẽ được khai giảng vào năm 2021 tại Đà Nẵng;
  • Chương trình Đại Hội đồng Giáo phẩm vào ngày 1-3/12/2020 tại Viện Thánh Kinh Thần Học – TP.HCM;
  • Chương trình Đại Hội đồng Tổng Liên Hội từ ngày 6-9/7/2021;
  • Nhắc nhở quý Quản nhiệm chuẩn bị tốt cho Lễ Giáng Sinh năm 2020 với chủ đề: Tin Lành Đến Từ Trời, Kinh Thánh: Lu-ca 2:10;
  • Cảnh báo về các tà giáo đang tấn công Hội Thánh, khích lệ quý Quản nhiệm dạy giáo lý Thần học căn bản cho ín hữu.

Mục sư Hà Ngọc Khai – Thành viên Ban Đại diện thông báo

Chia tổ cầu nguyện

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ, thông báo

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày.

TTV. MSNC Tạ Quang Vinh