Hiệp Một Thuộc Linh Trong Hôn Nhân – 2/7/2019

1818

I Phi-e-rơ 3:7

7 Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em

Câu gốc: Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa thuộc linh của cụm từ “trở nên một thịt” là gì? Làm thế nào để xây dựng sự thân mật thuộc linh giữa vợ chồng? Chúng ta áp dụng lời dạy của Chúa trong I Phi-e-rơ 3:7 như thế nào?

Vợ chồng trở nên “một thịt” ngoài ý nghĩa hiệp một của hai thân xác, còn mang ý nghĩa hiệp một thuộc linh trong sự kết hợp của đôi vợ chồng với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong niềm tin và đời sống. Vợ chồng hiệp một trong Chúa sẽ có ước muốn xây dựng gia đình mình theo Lời Chúa, nương cậy vào sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng “biết” nhau về thân xác không đủ để xây dựng hôn nhân yêu thương và bền vững. Cả hai còn cần phải nhờ cậy Chúa để xây dựng mối liên hệ hiệp một thuộc linh, đó là có cùng một niềm tin, cùng cam kết xây dựng hôn nhân theo đường lối và sự lãnh đạo của Chúa. Vợ chồng hiệp một về mặt thuộc linh thì cùng nhau tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, để Lời Chúa dạy dỗ mình trong đời sống hằng ngày, để Ngài hướng dẫn mọi quyết định của họ.

Để xây dựng sự hiệp một về phương diện thuộc linh, vợ chồng cần chia sẻ với nhau về niềm tin, sự hiểu biết và kinh nghiệm theo Chúa của mình. Cách tốt nhất để phát triển sự thân mật thuộc linh là chia sẻ những trải nghiệm đức tin của mình cho nhau để vợ chồng có thể cảm thông và giúp đỡ nhau. Thân mật thuộc linh là yếu tố rất cần thiết để xây dựng mối liên hệ hôn nhân yêu thương và hòa hợp. Vợ chồng kết hợp với nhau và cùng kết hợp với Chúa thì chắc sẽ như dây bện bằng ba sợi (Truyền Đạo 4:12).

Phát triển sự thân mật vợ chồng cần dành thời gian chất lượng với nhau. Ngày xưa, luật người Y-sơ-ra-ên cho phép người chồng mới cưới vợ được hưởng thời gian trăng mật một năm (Phục Truyền 24:5). Anh ta không bị bắt phải nhập ngũ, ra trận, hay làm công tác gì khác để có thể dành trọn thì giờ xây dựng mối liên hệ thân mật vợ chồng. Thật ra, sự hiểu biết thân mật giữa vợ chồng đòi hỏi họ phải cởi mở, dành thì giờ cho nhau, lắng nghe nhau không chỉ một tuần, một tháng hay một năm trăng mật… nhưng trọn cả đời sống của họ.

Theo lời dạy của Kinh Thánh, chồng cần tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình” (I Phi-e-rơ 3:7 BTTHĐ). Chồng không chỉ lắng nghe để HIỂU, CẢM THÔNG với vợ, biết những điều vợ quan tâm, mong muốn, nhưng chồng còn phải khôn ngoan bày tỏ sự hiểu biết của mình bằng sự đáp ứng, bằng việc làm và cách cư xử của mình đối với vợ để cả hai cùng hưởng ân phúc của sự sống. Vợ chồng bạn có quan tâm đến sự hiệp một về mặt thuộc linh không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp vợ chồng con có đời sống thuộc linh hiệp một, biết dành thì giờ học Lời Chúa và cầu nguyện với nhau. Xin giúp chúng con cởi mở, và dễ dàng chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm về Chúa với nhau.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 62.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org