Giữ Gìn Thân Thể – 3/7/2019

1630

 

I Cô-rinh-tô 6:15-20             

15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 16 Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. 18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 

Câu gốc: “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về vấn đề quan hệ với gái mại dâm? Tại sao sự tà dâm là điều Cơ Đốc nhân phải tránh?

Cơ Đốc nhân có thể không nhìn thấy việc làm nào đó của mình là sai trật theo Lời Chúa do ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội, vì mọi người trong xã hội coi đó là chuyện bình thường. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho tín hữu ở Cô-rinh-tô biết tại sao việc ăn nằm với gái mại dâm, điều mà nền văn hóa Hy Lạp xem là bình thường, lại là hành động làm hoen ố thân thể của họ và tổn thương thân Chúa. Vào thời đó, triết gia Hy Lạp Plato quan niệm trong thế giới vật chất, tất cả những gì chúng ta có là bản sao bất toàn từ những điều tốt đẹp của một thế giới tâm linh tốt đẹp. Mọi sự trong thế gian, kể cả thân xác con người là xấu. Tín hữu Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng triết lý phổ biến này nên nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì với thân thể vì nó vốn là xấu và sẽ bị loại bỏ. Nhưng Sứ đồ Phao-lô giải thích quan hệ tình dục với gái mại dâm cũng như mọi hành động tà dâm khác là sai trái, vì thân thể của Cơ Đốc nhân là chi thể của Đấng Christ (câu 15a). Cơ Đốc nhân là người đã kết hợp với Chúa Cứu Thế, “trở nên một tâm linh với Ngài” (câu 17 BTTHĐ). Triết lý loài người dạy thân thể không có giá trị nên cứ thỏa mãn mọi điều nó ham muốn, nhưng Sứ đồ Phao-lô dạy rằng thân thể chúng ta phải được quý trọng, nhất là phải trong sạch trong lãnh vực tình dục. Con dân Chúa phải biết ân ái là sự kết hợp thân thể giữa hai người. Vì vậy, ăn nằm với gái mại dâm là trở nên một thịt với gái mại dâm (câu 15b-16).

Chung sống không kết hôn hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là điều xã hội tự do ngày nay xem là bình thường. Nhưng Kinh Thánh dạy quan hệ tình dục là điều Đức Chúa Trời chỉ ban cho vợ chồng để họ trở nên một thịt, nên chỉ có thể chia sẻ cho người phối ngẫu mà thôi. Nếu Cơ Đốc nhân quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, sẽ làm hoen ố thân thể của mình và làm tổn thương thân Chúa. Lời Chúa dạy, hãy tránh sự gian dâm, vì mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình (câu 18).

Cơ Đốc nhân đã được kết hợp với Chúa Cứu Thế trong sự chết và sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:5). Cơ Đốc nhân là người đã được gả cho Chúa Cứu Thế. Ngài phải là người chồng duy nhất của chúng ta (II Cô-rinh-tô 11:2). Vì vậy, sự gian dâm làm hoen ố mối liên hệ yêu thương và hiệp một của chúng ta với Chúa.

Bạn có lập trường thế nào về tình dục phóng túng trong xã hội tự do ngày nay?

Lạy Chúa, sống giữa xã hội suy đồi về đạo đức, xin Chúa giúp con đứng vững trước mọi cám dỗ tình dục để giữ thân thể con thanh sạch cho Chúa và không làm tổn thương Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 63.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org