Giới Thiệu Luật Pháp Chúa – 13/11/2020

1729

 

Phục Truyền 4:44-49  

“Nầy là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Nầy là chứng cớ, mạng lệnh, và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 44-45).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se trình bày những điều gì trong lời mở đầu cho bài giảng thứ hai của ông? Hai điều quan trọng nào được nhắc nhở trong bài giảng này? Ông nhắc lại với mục đích gì? Những điều này nhắc nhở chúng ta thế nào về thái độ với Lời Chúa?

Đây là những lời mở đầu trong bài giảng thứ hai của ông Môi-se cho dân Chúa. Ông giới thiệu những điều ông sẽ trình bày từ chương 5 đến 26 là luật pháp của Đức Chúa Trời đã dùng ông ban hành cho dân Y-sơ-ra-ên. Ông Môi-se đã dùng những từ “chứng cớ, mạng lệnh, và luật lệ” (câu 45), “điều răn” (Phục Truyền 4:1-2), không phải chỉ về những luật lệ khác nhau nhưng đây là những từ nêu bật những yếu tính của luật pháp Chúa. Và ông cũng nhấn mạnh cho dân Chúa biết những điều ông sắp trình bày không phải là mới mẻ nhưng ông chỉ nhắc lại luật pháp Đức Chúa Trời đã truyền tại núi Hô-rếp sau khi dân Chúa ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ (câu 44-45). Những địa danh ông Môi-se nhắc đến trong các câu 46-49 là bản tóm lượt sự kiện Đức Chúa Trời ban cho dân Chúa chiến thắng những vùng đất về phía Đông sông Giô-đanh (Phục Truyền 2, 3). Trong bước đầu tiên chinh phục các vùng đất Chúa hứa ban, dân Chúa là những người đang nghe ông giảng, đã từng chiến đấu và chiến thắng, nhưng họ cần nhớ rằng tất cả đều nhờ vào một yếu tố rất quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó…” (Phục Truyền 2:33, 36; 3:2, 3, 18, 22). Họ cần phải nhớ điều này trước khi tiến chiếm vùng đất bên kia sông Giô-đanh.

Trước khi nhắc lại luật pháp của Đức Chúa Trời, ông Môi-se đã nhắc với dân Y-sơ-ra-ên hai điều quan trọng, thứ nhất là sự kiện dân Y-sơ-ra-ên được Chúa giải cứu khỏi ách nô lệ Ê-díp-tô để giờ đây họ được tự do và trở thành dân biệt riêng ra cho Chúa; thứ hai, Chúa luôn đồng hành cùng dân Ngài, ban chiến thắng cho họ để họ chiếm được vùng đất đượm sữa và mật Chúa hứa ban cho. Tổ phụ của họ vì bất tuân luật pháp Chúa nên họ đã ngã chết trong sa mạc, vì vậy khi nhắc lại chuyện xưa, ông Môi-se đã nhấn mạnh những điều rất quan trọng để dân Chúa vâng giữ, không đi vào vết xe cũ của tiền nhân.

Chúng ta cũng được Chúa cứu ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, được Chúa ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để soi bước chân chúng ta trên đường đời, được Chúa ở cùng cho đến tận thế qua thân vị của Đức Thánh Linh. Những lời truyền dạy của ông Môi-se ngày trước với dân Chúa cũng là một bài học cho chúng ta ngày nay, xin Chúa cho chúng ta không thờ ơ với Lời Chúa nhưng hết lòng nghe và làm theo để được phước (Giô-suê 1:8).

Bạn nghe và làm theo Lời Chúa như thế nào trong cuộc sống?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cứu chuộc con và ban cho con Lời Chúa để con được sống. Xin Chúa giúp con sốt sắng đọc, học và làm theo Lời Ngài để con luôn sống đẹp lòng Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 41

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org