Giới Thiệu Lịch 2016 Của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH

1144

Giới Thiệu Lịch 2016 Của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục sẽ biếu tặng Lịch 2016 với chủ đề “Cảnh Quan Nhà Thờ” gồm có 13 nhà thờ (kèm theo hình mẫu).

Xin quý Ban Đại diện các tỉnh/thành báo về cho Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục số chi hội có đính kèm danh sách để chúng tôi gởi tặng cho mỗi Hội Thánh một tập lịch 2016.

Nếu Hội Thánh nào muốn in thêm để tặng cho mỗi gia đình tín hữu, xin liên hệ với văn phòng UB Cơ Đốc Giáo Dục để biết thêm chi tiết.

Văn Phòng UB Cơ Đốc Giáo Dục

ĐT: 08. 66 59 45 88 Email: uybancdgd@gmail.com

Bài trướcNgày 22/9/2015: Israel Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân
Bài tiếp theoNgày 23/9/2015: Những Người Bức Hại