Giao Ước Đời Đời – 26/12/2023

7954

 

 

Giê-rê-mi 50:3-10

…Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta (Giê-rê-mi 31:33b).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi đến thời điểm của Ngài? Giao ước mới đời đời có những đặc điểm gì? Bài học khích lệ chúng ta phải làm gì khi vấp phải những sai phạm cùng Chúa?

Sứ điệp Đức Chúa Trời cho tuyển dân qua Tiên tri Giê-rê-mi loan báo đất nước của họ sẽ bị vua, quan phương Bắc chinh phạt. Nhưng đến thời điểm của Đức Giê-hô-va, cũng là khi dân Chúa đã học đủ những bài học cần thiết để nhận biết mình đã bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, họ sẽ được Ngài thăm viếng, được trở về “…trốn ra ngoài Ba-by-lôn, ra khỏi đất người Canh-đê, hãy đi như dê đực đi đầu bầy” (câu 8). Riêng Ba-by-lôn, là dân Đức Chúa Trời dùng như một ngọn roi để sửa phạt dân Ngài, thì đến thời điểm của Chúa họ cũng phải nhận sự đoán phạt vì đã chống nghịch cùng Đức Chúa Trời cũng như với các nước, “…dân đến từ phương bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa; người và súc vật đều trốn tránh, và đi mất” (câu 3).

Hai vương quốc phía Bắc và phía Nam của Y-sơ-ra-ên, là Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, trước đây vì biến cố lịch sử nên phân chia làm hai, nay “Trong những ngày đó, trong kỳ đó” (câu 4), nói cách khác, trải qua những tháng ngày Đức Chúa Trời phó mặc cho họ tự do sống theo tư dục, thì nay hơn ai hết họ đã được thấm thía sự tủi nhục, đau đớn về những sai phạm làm buồn lòng Đức Chúa Trời, cho nên “…con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” Họ không thất vọng hoàn toàn, nhưng lại được sống trong hy vọng khi hướng về Si-ôn, nơi ngự của Đức Chúa Trời và “Hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên!” (câu 5). Đây chính là giao ước Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài “… sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng để họ không quên, không rời bỏ như đã từng phá vỡ giao ước cũ được khắc chạm trên bảng đá (Phục Truyền 10:4).

Trải qua những tháng ngày phu tù, hơn ai hết dân Chúa đã thấm thía mọi nỗi tủi hờn đủ để ăn năn, và họ quay trở lại với Đức Chúa Trời trong nước mắt. Khi xoay hướng về Ngài, họ tìm được niềm hy vọng vững bền trong giao ước đời đời Ngài đã lập cùng họ.

Ngày nay chúng ta cũng có những tội lỗi, sai phạm cùng Chúa, nhưng khi chúng ta biết ăn năn quay trở lại, Ngài sẽ không bỏ chúng ta. Sự thành tín Chúa lớn thay, đức yêu thương Ngài vô bờ, điều quan trọng là chúng ta không cứng lòng để cứ lún sâu trên con đường tội lỗi, nhưng luôn biết ăn năn quay trở lại bám lấy giao ước đời đời của Chúa với chúng ta.

Bạn có tìm được niềm hy vọng khi ngửa trông nơi Đức Chúa Trời không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Nhân Từ! Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ, thương xót Ngài đã đối cùng con. Xin cho con biết quay về cùng Chúa với lòng ăn năn những tội lỗi đã vi phạm để con được sống trong giao ước đời đời của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 15:1-16:16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Bi Mguôp Hlŏng Lar – 26/12/2023
Bài tiếp theoTiền Giang: Bồi Linh Thông Công Mừng Chúa Giáng Sinh