Đức Giê-hô-va Sẽ Bênh Vực – 22/3/2024

5373

 

 

Giê-rê-mi 51:20-44

“Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ; loài người sẽ làm chi tôi?” (Thi Thiên 118:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Ba-by-lôn phải đối diện với những khổ nạn mô tả trong phân đoạn này? Tuyển dân Y-sơ-ra-ên nhận được lời hứa nào từ Đức Giê-hô-va? Bạn vững tin vào lời hứa về sự bênh vực của Đức Giê-hô-va như thế nào?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời tiên tri về sự đoán phạt đế quốc Ba-by-lôn. Đức Giê-hô va đã từng sử dụng A-si-ri làm “cây roi” của Ngài để đoán phạt một nước bất kính (Ê-sai 10:5-6), giờ đây Ngài cũng dùng vua Si-ru và Alexander Đại đế làm “búa và khí giới đánh giặc” của Chúa để phá tan quyền lực của Ba-by-lôn (câu 20).

Dù trước đó, Chúa đã sử dụng vua Ba-by-lôn làm “đầy tớ ta” để đoán phạt tội lỗi của dân Ngài (Giê-rê-mi 25:9), nhưng vua quan phương bắc đã ngông cuồng làm nhiều việc đại ác với tuyển dân khi họ tấn công vào Đền thờ Giê-ru-sa-lem, cướp bóc, phá tan tất cả. Vua Nê-bu-cát-nết-sa còn giết các hoàng tử trước mặt vua, làm mù mắt Vua Sê-đê-kia, gieo rắc sự thảm sầu, sỉ nhục cho toàn dân… (Giê-rê-mi 39:6-7). Dân Chúa từ người ở lại hay người phải ra đi chịu cảnh phu tù đều mang trong lòng nỗi u uất vì những tổn thương nặng nề người Ba-by-lôn đã gây ra cho họ và đất nước của họ. Chính vì thế, Chúa sẽ cho chính dân Ngài nhìn thấy Đức Giê-hô-va sẽ báo lại mọi điều ác mà Ba-by-lôn và dân cư Canh-đê đã làm tại Si-ôn, chính Ngài sẽ bênh vực duyên cớ cho dân Chúa (câu 24).

Sự đoán phạt Đức Giê-hô-va dành cho Ba-by-lôn hoàn toàn không ngẫu nhiên nhưng có sự chuẩn bị thật chu đáo, có quan tướng đạo binh được lập nên để lãnh đạo (câu 27), vũ khí được ví như búa, ngựa chiến… (câu 20-21); vì thế, những ý định của Đức Giê-hô-va dành cho Ba-by-lôn được rao ra khiến “đất rúng động và sầu thảm”, tinh thần binh lính suy sụp và tan chảy, chẳng còn nhuệ khí nên phải chui rúc trong các đồn lũy để trú thân (câu 29-32). Ba-by-lôn đại bại, tường thành sụp đổ, nhà cửa bị đốt phá, trở nên trò cười cho thiên hạ, và thành trì nó không còn ai cư ngụ nữa (câu 30, 37-44). Trước kia, khi Ba-by-lôn tàn hại dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va chưa hành động, nhưng đến thời điểm của Chúa, Ba-by-lôn phải nhận lãnh hết những hậu quả họ đã đối với dân Ngài.

Chúng ta có đang đối diện với áp bức, bất công, có đang chịu khổ, chịu nhịn nhục trong nghịch cảnh chăng? Hãy tin rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy, và Ngài luôn có chương trình của Ngài. Đến thời điểm của Chúa chắc chắn Ngài sẽ bênh vực duyên cớ của chúng ta như dân Chúa đã từng kinh nghiệm. Vì thế hãy yên lòng, tiếp tục nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh khó khăn và hướng lòng trông mong sự giải cứu từ Đức Giê-hô-va trong thời điểm của Ngài.

Bạn có đang sống với tinh thần tin cậy vào sự bênh vực của Chúa khi phải đối diện với bất công không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Chúc tụng uy quyền của Ngài luôn trổi cao trên các nước. Lòng con thật mừng vui khi sống với lời hứa Ngài sẽ bênh vực duyên cớ người công bình, sẽ báo trả kẻ ác xứng với việc họ đã làm. Xin giúp con yên lòng chờ đợi sự giải cứu từ Đức Chúa Trời Thành Tín. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 28

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYêhôwa Srăng Dŏng Mgang – 22/3/2024
Bài tiếp theoBình Phước: 1.200 Giáo Phẩm và Chấp sự Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh