Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần V/2019

711

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 8/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phú Tân, một trong những nơi xa xôi nhất của tỉnh Đồng Nai, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các Giáo phẩm lần V/2019. Khoảng 70 đầy tớ của Chúa (cả ông và bà) trong tỉnh về tham dự.

MSNC Trương Thanh Bình nương trên Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:3-13 chia sẻ đề tài “Chịu khổ vì Tin Lành”, khích lệ các đầy tớ Chúa noi gương sứ đồ Phao-lô trong tinh thần chịu khổ vì danh Chúa

Nhân dịp này, Ban Đại diện mời MSNC Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên thuộc Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi TLH thuyết trình về Thiếu niên trong Hội Thánh, qua đó giúp các Hội Thánh địa phương nhìn thấy những thách thức, khó khăn và từ đó tìm ra phương cách để gây dựng các em một cách hiệu quả trong tình hình hiện nay

Các đầy tớ Chúa chia tổ cầu nguyện cho những nhu cầu cấp thiết của các Hội Thánh trong tỉnh như sau:

  • Chương trình truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh trong tỉnh.
  • Những người đau yếu: Bà MS Điểu Văn Trung, con của MSNC Thổ Phước.
  • Giấy chủ quyền đất của các Hội Thánh Long Phước, Túc Trưng, Xuân Thọ.
  • Việc xây dựng của các Hội Thánh Tân Thành, Vĩnh An, Hiếu Liêm, Phú Túc, Gia Rây và một số nhu cầu có cần khác của các Hội Thánh trong tỉnh.

Buổi hiệp nguyện kết thúc vào lúc 15 giờ 50 cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Nhu Siol.

TTV. MS Đặng Châu Ngọc