Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm – 17/5/2018

2166

 

Giăng 15:4-7

   4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

Câu gốc: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 7, Chúa Giê-xu nêu ra hai điều kiện nào để lời cầu nguyện của các môn đồ luôn được Chúa nhậm? Tại sao? Bài học nhắc nhở chúng ta cần phải sống với Chúa thế nào?

“Cứ ở trong ta” là lời Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phần giảng dạy của chương 15 này. Ngài dạy các môn đồ cứ ở trong Chúa thì Ngài sẽ ở trong họ; ai ở trong Chúa thì sinh nhiều hoa và kết quả trong đời sống; ngược lại ai ở ngoài Chúa thì không làm gì được, chỉ phải bị quăng ra ngoài và đốt bỏ đi mà thôi (câu 4-6). Giờ đây, trong câu 7 Chúa nhắc lại một lần nữa với lời hứa cặp theo. Chúa nói “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta…”, từ “ví bằng” có nghĩa là “nếu”; đây là một điều kiện. “Cứ ở trong ta” là luôn hết lòng thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật; luôn sốt sắng học hỏi Lời Chúa và làm theo; luôn tương giao với Chúa không thôi; và luôn nhiệt tâm phục vụ Chúa. Khi chúng ta cứ ở trong Chúa như vậy thì sự sống của Chúa sẽ tuôn tràn không ngưng nghỉ trong chúng ta. Chúa nói thêm: “…và những lời ta ở trong các ngươi”. Liên từ “và” nối kết hai mệnh đề cho thấy hai điều kiện “cứ ở trong Chúa” và “những lời Chúa ở trong” là không thể tách rời và không thể thiếu, phải có đủ cả hai thì mới nhận được kết quả “hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

Tại sao cứ ở trong Chúa và những Lời Chúa ở trong chúng ta thì mọi lời cầu xin sẽ được Chúa nhậm? Trong câu 3 Chúa đã nói các môn đồ đã được thanh sạch rồi nhờ Lời Chúa truyền dạy họ. Cho nên, khi những Lời Chúa luôn ở trong chúng ta thì chúng ta có được một đời sống thanh sạch, từ lời nói, suy nghĩ, đến hành động, cùng mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được Lời Chúa hướng dẫn theo điều Chúa muốn. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống đúng và không cầu xin trái lẽ theo tư dục của mình (Gia-cơ 4:3), nhưng cầu xin đúng theo ý Chúa, chúng ta sẽ cầu xin những gì chúng ta cần chứ không cầu xin những gì chúng ta muốn. Chúa nói ai cầu xin như vậy “thì sẽ được điều đó”. Tóm lại, hai điều kiện để lời cầu nguyện được Chúa nhậm là chúng ta phải cứ ở trong Chúa và những Lời Chúa ở trong chúng ta. Muốn được vậy thì chúng ta cần phải luôn hết lòng thờ phượng, tương giao với Chúa, học hỏi Lời Chúa và luôn vâng phục Lời Chúa, chắc chắn Chúa là Đấng khôn ngoan vô hạn sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta theo cách tốt nhất của Ngài.

Bạn sẽ thưa với Chúa điều gì khi câu trả lời của Chúa cho lời cầu xin của bạn là KHÔNG hoặc CHỜ ĐỢI?

Lạy Chúa, nguyện xin cuộc đời con luôn gắn với Chúa và Lời Chúa từng giờ, từng phút, từng giây, trong những lúc con ở nhà thờ và cả trong những sinh hoạt thường ngày của con. Xin Chúa và Lời Chúa cứ ở trong con luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org