Để Dân Ngoại Biết Chúa – 28/7/2021

2617

 

II Sử Ký 2:11-18

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Hi-ram ca ngợi Chúa? Ông hứa giúp điều gì? Vì sao ông đồng ý góp phần xây cất Đền thờ? Bạn đã làm gì để nhiều người biết Chúa mà thờ phượng, phục vụ Ngài?

Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem không chỉ được vua và dân Y-sơ-ra-ên xây dựng nhưng Chúa cũng dùng những người thợ giỏi dân ngoại. Khi nhận được yêu cầu gởi một thợ kim hoàn giỏi giúp cho việc xây cất Đền thờ, Vua Hi-ram xứ Ty-rơ đã hứa gởi đến một người thợ tài ba, thông sáng, có mẹ thuộc chi phái Đan, còn cha là dân Ty-rơ, có đến mười hai kỹ năng, để cùng làm việc với những thợ lành nghề người Y-sơ-ra-ên. Vua Hi-ram cũng yêu cầu Vua Sa-lô-môn gởi lại lúa, dầu và rượu vì Y-sơ-ra-ên là một xứ dồi dào lương thực, và ông sẽ đốn gỗ tại Li-ban để gởi về xây cất Đền thờ. Vua Hi-ram gởi thợ giỏi góp phần xây dựng Đền thờ ngoài lợi ích kinh tế, còn vì ông nhận biết quyền năng, tình yêu thương và sự tể trị của Chúa. Mở đầu bức thư, ông đã ca ngợi tình yêu của Chúa dành cho Y-sơ-ra-ên khi ban cho họ một vị vua khôn ngoan, và nhìn nhận Ngài là “Đấng dựng nên trời đất.” Ông nhận biết chính Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên các nước, đã ban sự khôn ngoan cho Vua Sa-lô-môn (câu 11-12).

Sự khôn ngoan Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn đã khiến cho Vua Hi-ram ca ngợi Chúa, nhìn nhận quyền năng của Ngài và gởi người góp phần phục vụ Ngài. Bởi sự khôn ngoan Chúa ban, khi viết thư cho Vua Hi-ram, Vua Sa-lô-môn đã làm chứng về Chúa rằng “Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần” (II Sử Ký 2:5). Cũng bởi sự khôn ngoan Chúa ban, Vua Sa-lô-môn đã hết lòng lo xây cất Đền Thờ nguy nga cho Chúa. Chính những việc làm và lời nói khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn dành cho Chúa đã chinh phục được Vua Hi-ram, khiến cho vua dân ngoại này sẵn lòng góp phần trong việc xây dựng Đền thờ.

Chúa sử dụng dân ngoại góp phần vào công việc Chúa là khải tượng được nói đến trong Khải Huyền khi “các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó” tại Giê-ru-sa-lem mới và “người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó” (Khải Huyền 21:24-26). Để khải tượng này trở thành hiện thực, Chúa Giê-xu đã ban mạng lệnh: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), để nhờ đó muôn dân sẽ biết đến Danh Chúa mà thờ phượng, phục vụ Ngài. Nhưng chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống đổi mới của mình như Hội Thánh đầu tiên, họ “ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng” và kết quả là “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công Vụ 2:47). Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa hầu cho dân ngoại biết Ngài.

Bạn có dùng đời sống và lời làm chứng của bạn để nhiều người biết Chúa và phục vụ Ngài không?

Lạy Chúa, chung quanh con còn quá nhiều người chưa biết Chúa. Xin cho con có sự khôn ngoan để làm chứng về Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm của con để nhiều người biết Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 7:16-8:23

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcČiăng Kơ Phung Amâo Đaŏ Thâo Kral Aê Diê – 28/7/2021
Bài tiếp theoThư phân ưu cùng gia đình Cố Mục sư Trí sự Nguyễn Đình Hiệu