Dạy Con Biết Chúa – 2/7/2023 

8696

 

 

I Sa-mu-ên 2:12-17

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai con trai của Thầy tế lễ Hê-li làm những việc tội lỗi ra sao? Trách nhiệm này thuộc về ai? Điều quan trọng nhất cha mẹ cần dạy con là gì?

Ông Hê-li đang làm Thầy tế lễ tại Si-lô và hai con trai ông cũng làm Thầy tế lễ phụ giúp trong Đền thờ (I Sa-mu-ên 1:3, 9). Kinh Thánh cho biết hai con trai của ông Hê-li rất đồi bại và chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va (câu 12). Đây là điều đáng buồn cho chức vụ Thầy tế lễ của ông. Theo luật pháp, nhu cầu vật chất của người Lê-vi được đáp ứng qua việc dâng tế lễ của người dân (Giô-suê 13:14). Tuy nhiên, hai con trai ông Hê-li đã cậy quyền thế, lợi dụng địa vị thầy tế lễ để làm những việc gian tà. Họ đã “ăn trên ngồi trước” với thái độ xấc xược trước những lễ vật người Y-sơ-ra-ên dâng cho Chúa. Họ “cướp thịt” ngay trong chảo đang nấu, và “đòi ăn thịt” trước khi mỡ được xông lên (câu 13-16). Họ đã không giữ đúng luật lệ của Chúa (Lê-vi Ký 3:3-5).

Hai con trai của Thầy tế lễ Hê-li không những phạm tội bất kính với Chúa mà còn phạm tội tà dâm với những người nữ đến phụ việc tại Đền thờ (I Sa-mu-ên 2:22). Tội của họ là “rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 17). Đấng thánh khiết không thể chấp nhận tội thiếu tôn trọng, không vâng lời và khinh thường lễ vật dâng cho Ngài. Do đó, Chúa đã sai người báo cho ông Hê-li về sự đoán phạt Ngài sẽ đổ xuống gia đình ông (I Sa-mu-ên 2:27-36). Một kết cuộc đau thương và đáng tiếc cho chức vụ thánh của ông Hê-li. Là thầy tế lễ nhưng ông Hê-li lại không dạy con mình nhận biết Chúa, dù họ ở ngay trong Đền thờ phục vụ Ngài. Ông cũng không nghiêm khắc kỷ luật con khi chúng phạm tội. Hậu quả là chúng không hề nhận biết Chúa, không vâng theo điều răn Ngài và làm nhiều điều đồi bại trước mặt Chúa. Ông Hê-li đã thất bại trong trách nhiệm làm cha của mình.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh, nhất là những người hầu việc Chúa. Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của cha mẹ không phải dẫn con đi nhà thờ, nhưng là phải dạy con biết Chúa cách rõ ràng và có mối liên hệ cá nhân với Ngài từ khi con còn thơ dại (Châm Ngôn 22:6). Trái ngược với hai con trai ông Hê-li, cậu bé Sa-mu-ên đã được nuôi dạy từ khi còn thơ ấu cho nên cậu “càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người” (I Sa-mu-ên 2:26 BTTHĐ).

Nhiều cha mẹ cứ bận rộn lo hầu việc Chúa nên không còn thời gian gần gũi, hướng dẫn con Lời Chúa, kỷ luật con khi chúng phạm tội và nhắc nhở con biết kính sợ Chúa. Dạy con cái mình nhận biết Chúa và đường lối Ngài để đến khi chúng lớn khôn cũng không lìa bỏ Chúa, đó là điều quan trọng và ưu tiên cha mẹ cần nhớ.

Bạn có đang tận dụng mọi cơ hội để dạy con cháu mình nhận biết Chúa cách cá nhân không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chưa quan tâm dạy con mình nhận biết Chúa. Xin giúp con đủ ơn để nuôi dạy các con biết Chúa cách rõ ràng hầu giúp chúng luôn kính sợ và vâng lời Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 12:35-59

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMtô Anak Thâo Kral Khua Yang – 2/7/2023
Bài tiếp theoQhia Menyuam Txhua Sij, Txhua Qhov – 3/7/2023