Đăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Và Hiệp Nguyện Quý I/2019

555

HTTLVN.0RG – Sáng ngày 20/03/2019, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk đã diễn ra chương trình Hội đồng Bồi Linh quý I/2019 do Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông tổ chức.

Đến tham dự chương trình có Mục Sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng thứ I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và là diễn giả của Hội đồng; cùng tôi con Chúa trong tỉnh với tổng cộng khoảng 1.400 người.

Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Học Biết Chúa” nương trên phần Kinh Thánh nền tảng Phi-líp 3:1-14. Mục sư diễn giả đã nhắc nhở Hội đồng cần nhìn lại đời sống mình, để tiếp tục bước đi theo Chúa, mỗi ngày trở nên giống Chúa, và hành động trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Con dân Chúa vui mừng vì một ngày phước hạnh được học biết Lời Chúa, được nhìn lại chính đời sống mình và hứa nguyện sống kết quả cho Chúa.

TTV. MSNC Phan Nhiễm