Thứ Năm 28/09/2023
Trang chủ Đà Nẵng: Trại Hè “Nầy Là Truyện Ký Tôi” 2. Mục sư Trần Văn Hoàng - Phụ trách khối Thanh-Thiếu niên TP khai mạc chương trình trại

2. Mục sư Trần Văn Hoàng – Phụ trách khối Thanh-Thiếu niên TP khai mạc chương trình trại

1. Quang cảnh chương trình khai mạc kỳ trại
3. Mục sư Đỗ Đăng Khoa, trưởng Khối Thiếu niên TLH, diễn giả

BÀI VIẾT MỚI NHẤT