Cung Hiến Đền Thờ – 25/10/2021 

2876

 

II Sử Ký 7:1-11

“Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong Đền” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Sa-lô-môn cầu nguyện cung hiến Đền thờ xong thì có hiện tượng nào xảy ra? Hiện tượng này nói lên điều gì? Ngày nay Đức Thánh Linh ngự trong Đền thờ nào? Bạn cần sống thế nào để người khác thấy đời sống bạn được Chúa chấp nhận?

Khi Vua Sa-lô-môn vừa cầu nguyện cung hiến Đền thờ xong thì có lửa từ trời giáng xuống đốt các của lễ thiêu và “vinh quang của Đức Giê-hô-va” đầy dẫy trong Đền của Ngài. Đây là cảnh tượng rất đặc biệt và siêu phàm khiến hết thảy dân Y-sơ-ra-ên choáng ngợp và sấp mặt ngay xuống nền nhà để thờ lạy và cảm tạ Chúa. Hiện tượng này là dấu hiệu cho biết Chúa chấp nhận Đền thờ mới, những của lễ và sự thờ phượng của mọi người. Đây là sự thờ phượng được Chúa đẹp lòng vì là sự thờ phượng cung kính, hết lòng của những người muốn dâng lên Chúa lời chúc tụng, cảm tạ với vô vàn của lễ. Những người này cũng muốn dâng trọn đời sống cho Chúa khi họ phủ phục xuống đất trước sự hiện diện vinh quang của Ngài. Rất nhiều của lễ, bò và chiên được dâng lên đến nỗi bàn thờ đồng Vua Sa-lô-môn đã làm không đủ chứa hết. Dân chúng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đấng đã và sẽ còn bày tỏ sự nhân từ và thương xót của Ngài cho đến đời đời với họ. Câu 9 cho biết toàn dân đã dành ra bảy ngày để dự lễ “khánh thành bàn thờ.” Từ “bàn thờ” nhấn mạnh Đền thờ này sẽ là nơi để dâng của lễ và cầu nguyện.

Ngày nay, Đền Thờ của Vua Sa-lô-môn không còn nữa vì chúng ta có một Đền thờ mới chính là thân thể của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em” (I Cô-rinh-tô 6:19). Chúng ta phải như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, sẵn sàng dâng lên Chúa, cung hiến cho Ngài chính Đền thờ thân thể mình để Ngài làm chủ hoàn toàn, cũng như dâng lên Chúa những của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài (Rô-ma 12:1).

Khi đã cung hiến cho Chúa Đền thờ thân thể mình thì chúng ta không được làm gì hay chứa chất suy nghĩ nào khiến cho Đền thờ này bị ô uế. Chính Chúa Giê-xu vì không chấp nhận những điều làm ô uế Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem trong thời của Ngài nên Chúa đã tức giận, bện roi đuổi những người buôn bán, đuổi súc vật, đổ bàn của kẻ đổi bạc… Ngài muốn loại bỏ tất cả những thứ làm cho Đền thờ bị ô uế. Chúng ta phải có đời sống cho người ta có thể nhìn thấy “vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong Đền” vì Đền thờ này là nơi Ngài chấp nhận và vui ngự chứ không phải là nơi Chúa cũng như con người nhìn thấy những thứ làm cho ô uế.

Bạn có điều gì khiến cho người ta không nhìn thấy “vinh quang” của Chúa hay sự hiện diện của Chúa trong đời sống mới được ban cho mình?

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức thân thể con chính là Đền thờ của Chúa ngự để con cẩn trọng trong cuộc sống, và qua đời sống của con, mọi người đều nhìn thấy được sự hiện diện của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 16:23-17:29

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMyơr Sang Yang – 25/10/2021
Bài tiếp theoHTTL Đà Nẵng: Lễ Cảm Tạ Và Khánh Thành Cơ Sở Nhà Chúa