Công Bố Chức Danh MSNC Cho Hai TĐ Tại Huyện Ea Hleo, Dak Lak.

714

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8h30 ngày 06/11/2012, tại Chi Hội Ea Drăng diễn ra buổi Lễ Công bố chức danh cho MsNc Mai Xuân Lộc, Quản nhiệm Chi Hội Ea Drăng.


 

 

Quang cảnh buổi lễ

 

 

Đại diện Giáo Hội gồm có Ms Y Ky Ê Ban, Ủy viên TLH; Ms Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh Dak Lak và Mục sư Y Siek Niê, Ủy viên Ban Đại diện. Cũng có đại diện các Chi Hội, Điểm Nhóm trong huyện về dự.

 


 Ban Hát tráng niên tôn vinh Chúa

 

 

Mục Sư huỳnh Cường dùng Lời Chúa trong II Tim 2:1-7 để tâm tình nhắc nhở đầy tớ Chúa về sự trung thành với Lời Đức Chúa Trời, với Hội Thánh Chúa và với tổ chức Giáo Hội.MS Huỳnh Cường, giảng Lời Chúa –  MS Y Ky Ê Ban cầu nguyện

 

 

Ms Y Ky Ê Ban đọc biên bản số 17/2012 của BTS TLH,  về việc công nhận chức danh MSNC cho TĐ Mai Xuân Lộc.  Đồng thời ông cũng nhắc nhở về trách nhiệm với HT và những Mục vụ mà MsNc Mai Xuân Lộc được phép thi hành tại Chi Hội mình. MSNC Mai Xuân Lộc, bày tỏ tâm chí

 

 

Buổi chiều cùng ngày, tại Chi Hội Dliê Yang với sự hiện diện đại diện giáo Hội và đại diện các HT Chúa tại huyện Ehleo, đã diễn ra Lễ Công bố chức danh MSNC cho TĐ Y Sia Niê. Quang cảnh buổi lễ tại Chi Hội Dliê Yang

 

 

Mục sư Y Ky Ê Ban có lời Chúa để nhắc nhở tôi con Chúa, nhất là MsNc Y Sia Niê về: Trách nhiệm của người được Chúa chọn – tinh thần hầu việc Chúa – Phước hạnh người hầu việc Chúa đồng thời nhắc nhở về những Mục vụ được phép thi hành tại Chi Hội.MS Y Ky Ê Ban, giảng Lời Chúa

 

 

Buổi lễ kết thúc đem lại sự vui mừng cho các con cái Chúa trong hai HT nêu trên. Ước ao hai đầy tớ Chúa sẽ được mặc lấy ơn mới từ nơi Chúa để hầu việc Ngài, đem đến sự phát triển cho công việc Chúa tại nơi nầy trong tương lai.MSNC Y Sia Niê

 

 

 

Sơ lược về tiểu sử HT Chúa tại huyện Ea Hleo.

 

Đạo Tin Lành được đến huyện Ea Hleo tỉnh Dak Lak vào khoảng năm 1944  đối với người đồng bào Ê đê, và 1979 đối với người Kinh. Từ trước năm 1975, Truyền đạo sinh Võ Đình Đán (nay là Mục sư), đến gây dựng và thành lập được 1 HT có tên gọi là Thuần Mẫn – bao gồm người sắc tộc Chơ roi, Thái, và Ê đê. Nhưng sau năm 1975 vì nhiều lý do khác nhau thì số con cái Chúa trên ra đi lập nghiệp phương xa và nhà thờ bị đóng cửa.

 

Cảm ơn Chúa, HT Chúa không bị mất đi nhưng được mở cửa lại và phát triển; mặc dầu trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Chúa đã dùng những TĐTN và các Chấp sự để chăn dắt bầy chiên của Ngài tại đây. Trong những năm khó khăn, Chúa dùng một số đầy tớ Chúa là Mục sư trong tỉnh âm thầm ghé thăm khích lệ, yên ủi và cử hành các Mục vụ cho HT.

 

Đến nay số tín hữu trong toàn huyện là 6000 người, gồm có 27 HT (trong đó người Ê đê có 2 Chi Hội và 22 Điểm Nhóm), Hội Thánh người kinh số tín hữu là 400 (trong đó 1 Chi Hội và 3 Điểm Nhóm). Chỉ có  3 Truyền đạo, và 2 TĐ tình nguyện, 6 cộng sự để lo cho công việc Chúa tại nơi đây.

 

Tạ ơn Đức Chúa Trời, những việc “ Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng” (Êph 3:20).

 


TV. Thiên Bảo


 

 

Bài trướcHoạt Động Từ Thiện Tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Bình Thuận.