Cơ Đốc Nhân Được Tự Do Với Luật Pháp – 20/4/2024

6337

 

 

Rô-ma 7:1-6

“Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô trình bày điều gì cho những người biết luật pháp? Từ “luật pháp” Sứ đồ Phao-lô đề cập đến là gì? Cơ Đốc nhân hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô đang nói với độc giả của ông là những người Do Thái đã biết luật pháp và đã từng tuân giữ luật pháp (câu 1). Ông đưa ra minh họa về người đàn bà có chồng phải chung thủy và thuận phục chồng. Nhưng khi chồng qua đời thì những ràng buộc trong hôn nhân với người chồng đó được tháo gỡ. Người đàn bà ấy tự do lấy người đàn ông khác mà không bị phạm tội ngoại tình. Cũng một thể ấy, luật pháp có quyền phán quyết trên những người sống nhưng không thể can thiệp gì đối với người đã chết. Cơ Đốc nhân được ở trong giao ước mới trong huyết của Chúa Giê-xu, đồng chết về tội lỗi và đồng sống lại với Đấng Christ, thì không còn ở dưới quyền cai trị của luật pháp.

Cơ Đốc nhân cần xác định luật pháp theo văn tự mà họ được giải phóng là những luật bắt buộc tuyển dân phải thực hiện được chép trong ngũ kinh của Môi-se. Ví dụ phép cắt bì nhận diện họ là dòng dõi Áp-ra-ham, những nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước như của dâng hằng ngày, giữ những lễ hội, những ngày tháng đặc biệt trong năm, đại lễ chuộc tội v.v… Những nghi thức luật pháp biểu tượng cho sự chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất thì Cơ Đốc nhân không còn phải tuân giữ.

Nhờ sự dẫn dắt và năng quyền của Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân sống kết quả cho Đức Chúa Trời (câu 4). Luật về đạo đức, Cơ Đốc nhân không được miễn trừ vì Chúa Giê-xu đến thế gian không để phá luật pháp nhưng để làm cho trọn (Ma-thi-ơ 5:17). Cho nên môn đồ của Chúa Giê-xu còn phải làm trổi hơn luật pháp, ví dụ Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43-44). Và lời dạy được xem là luật vàng của Chúa: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12). Cơ Đốc nhân cần học và thực hành bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu về đời sống thờ phượng Chúa và mối liên hệ với con người (Ma-thi-ơ chương 5-7). Chúa Giê-xu phán, “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20).

Bạn có nhận biết bạn được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa Giê-xu về những luật định Ngài đã làm thay cho con! Cầu xin Chúa Thánh Linh cảm động và ban năng quyền để con có thể sống kết quả cho Ngài, làm vinh hiển Danh Chúa qua nếp sống mới của con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhung Đăo Kơ Krist Êngiê Leh Mơ̆ng Klei Bhiăn – 20/4/24
Bài tiếp theoBến Tre: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chợ Lách