Clip Hướng Dẫn Phun Khử Trùng Trong Nhà Thờ

3360

Thực hiện: Mục sư Lý Gia Trung – Triều Hải – Ngọc Minh – Phước Trường
Cố vấn chuyên môn: Kỹ sư Huỳnh Trung Quân – Bác sĩ Hồng Phúc – Kỹ sư Nguyễn Thị Hồng Thủy