Čiăng Dưi Mă Tŭ Klei Bi Mtlaih – 4/7/2022

741

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 10:9-10

Êlan kliăng: “Kyuadah tơdah ih hưn hŏng ƀăng kƀông ih kơ Yêsu jing Khua Yang, leh anăn đăo hlăm ai tiê ih kơ Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp Ñu leh mơ̆ng phung djiê, ih srăng tlaih yơh.” (Rôm 10:9).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya dua mta klei brei sa čô bi mâo hĕ čiăng dưi mă tŭ klei bi mtlaih? Si klei jing tơdah mâo knŏng sa hlăm dua mta klei anăn? Ya jing boh phŭn kơ Klei Mrâo Mrang Jăk? Ya klei đru drei êjai hưn klei đăo tơdah leh thâo săng klei mtô mtă anei?

Klei bi mtlaih kčưm dơ̆ng leh anăn bi leh bruă mơ̆ng Aê Diê, brei kơ mnuih soh kyua mơ̆ng Ñu klei pap. Tĭng kơ mnuih soh brei wĭt lač kơ klei pap anăn hŏng klei mă tŭ kyua klei đăo mâo dua mta klei: Hưn hŏng ƀăng kƀông leh anăn đăo hlăm ai tiê (êlan 9). Boh blŭ mduê “leh anăn” hlăm êlan anei brei ƀuh amâo dưi kƀah ôh sa hlăm dua klei anăn. Sa čô đăo hlăm ai tiê, mâo klei yap kpă snăn ƀăng kƀông amâo dưi dôk kriêp ñăt ôh “kyuadah bŏ dlai hlăm ai tiê yơh, ƀăng êgei blŭ.” (Y-Luk 6:45b)

Si klei jing tơdah mâo knŏng sa hlăm dua mta klei? Tơdah ƀăng kƀông hưn ƀiădah ai tiê amâo đăo ôh, Klei Aê Diê Blŭ brei thâo pô msĕ anăn amâo đăo sĭt kơ Khua Yang Yêsu ôh, leh anăn kyuanăn amâo dưi mă tŭ klei bi mtlaih ôh (Y-Mathiơ 15:7-9; Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 8:9-24). Tơdah ai tiê đăo ƀiădah amâo hưn hŏng ƀăng kƀông ôh, anei jing sa mta klei bi mklăk amâo mâo sĭt ôh, sa čô msĕ snăn ăt kăn đăo sĭt kơ Khua Yang Yêsu rei (Y-Yôhan 12:42-43). Khua pô mtô J. M. Boice čih hlăm hdruôm hră mblang kơ hră Rôm snei: “Amâodah klei hgăm bi mdjiê anôk bruă phung ƀĭng kna, amâodah anôk bruă phung ƀĭng kna bi mdjiê klei hgăm”.

Snăn ya mta klei brei đăo leh anăn hưn hŏng ƀăng kƀông? Tal sa, “Yêsu jing Khua Yang” (êlan 9). Hlăm hră Rôm, khua ƀĭng kna Y-Pôl yua boh blŭ Khua Yang (Lord, kurios) 44 blư̆, hlăm anăn mâo 30 blư̆ yua kơ Khua Yang Yêsu, 8 blư̆ yua kơ Aê Diê Ama, leh anăn dŭm blư̆ adôk yua wăt kơ Aê Diê Ama amâodah kơ Khua Yang Yêsu čiăng lač kơ klei jing Aê Diê. Boh blŭ anei khua ƀĭng kna yua mbĭt kơ Khua Yang Yêsu leh anăn kơ Aê Diê Ama jing klei hưn bi sĭt kơ klei ñu đăo kơ knuih myang Khua Yang Yêsu. Anăn iêô “Khua Yang” ăt čiăng bi êdah kơ klei ktang myang leh anăn klei kiă kriê dlông hĭn. Kyuanăn klei đăo bi mtlaih jing klei đăo tŭ ư klei Khua Yang kiă kriê kluôm dhuôm klei hdĭp drei, dơ̆ng mơ̆ng ai tiê klei mĭn, klei ngă, klei ênuah kpă, klei bi mguôp… (Y-Luk 6:46). Tal dua, Anăn iêô “Yêsu” brei ƀuh klei đăo kơ knuih mnuih kluôm dhuôm Ñu, leh anăn klei đăo kơ Ñu jing Pô Bi Mtlaih. Tal tlâo, đăo kơ “Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp Ñu leh mơ̆ng phung djiê”. Klei kbiă lŏ hdĭp hưn bi sĭt kơ Yêsu jing Aê Diê (Rôm 1:4), klei Ñu dưi hĭn (I Y-Yôhan 3:8), leh anăn hưn bi sĭt Aê Diê tŭ ư kơ klei Yêsu săn asei mlei (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:32-34; Rôm 4:25).

Snăn, drei knŏng dưi mă tŭ klei bi mtlaih mơ̆ng Aê Diê brei hŏng klei đăo kơ Khua Yang Yêsu, kyua đăo hlăm ai tiê leh anăn ƀăng kƀông hưn kơ Ñu. Thâo săng kơ klei anei đru drei atăt mnuih mkăn đăo leh anăn hưn klei đăo hŏng ƀăng kƀông čiăng dưi mă tŭ klei bi mtlaih.

Si ngă drei jih ai tiê kah mbha mnơ̆ng Aê Diê brei kơ drei jing klei bi mtlaih kơ arăng mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang pap leh bi êdah Ih kơ kâo leh anăn bi mtlaih kâo leh. Ƀiădah ăt adôk lu mnuih ka thâo kral Ih, akâo Ih yua kâo ba Klei Mrâo Mrang Jăk kơ digơ̆.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 106:1-39

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYuav Kom Tau Kev Cawmdim – 4/7/2022 
Bài tiếp theoĐể Nhận Được Sự Cứu Rỗi – 4/7/2022